Articles by Iker Goya

Ipuinen bidez genero-identitatean hezten

Urte askotan zehar genero kontzeptua sexu biologikoarekin lotu izan da. Joera horrek neska eta mutilen arteko bereizketa ezartzera bultzatu du gizartea, neskentzako gauzak eta mutilentzako gauzak daudela sinestaraziz. Ideia hori bereganatu izanak haurrak kategoria batean…


Haur hezkuntzako ikasleen galderak, jakin-minetik ulerkuntzara

Adin txikiko haurrek jakin-min handia dute beren ingurugiroan gertatzen diren gertakizunekin eta oso jarrera aktiboa erakusten dute fenomeno horien aurrean. Informazio hori eskuratzeko zuzeneko esperientzian oinarritzen dira gehienetan, baina, beste askotan, erantzunik ez lortzean, kanpoko…


Loaren eta espazio irekietan egiten diren jolasen arteko lotura

Haurren hazkuntzan ondo lo egiteak funtsezko garrantzia du garapen kognitibo egokirako. Hala ere, sortzen diren arazoak loaren ezaugarriei (ohean iragaten den denbora, loaren iraupena, zenbatean behin egiten den lo eta loaren eraginkortasuna) ematen zaien balio…


Blokeen jokoa, Haur Hezkuntzan geometria barneratzeko tresna

Haur Hezkuntzan erabili ohi diren baliabideek funtzio ezberdinak dituzte bete nahi diren konpetentzia zehatzen arabera. Mathematizing in preschool: children’s participation in geometrical discourse artikuluak blokeen jokoarekin loturiko ikerketaren emaitzak azaltzen ditu. Lehenagoko hainbat ikerketak diotenaren…


Gizonezkoen irudikapena zainketa-lanetan, generorik gabeko lanbidera hurbiltzeko

Zainketa egoera sozial konplexua da, eta beste gizabanako batzuen beharrak asetzera bideratuta dago. Oro har, gertuko lotura duten pertsonek egiten dute zainketa, tradizionalki emakumezkoek. Hainbat ikerketak azaltzen duten moduan, gizonezkoek zainketarekin loturiko zereginak berezkotzat onartzeak…


Saskibaloia kulturartekotasuna areagotzeko baliabide gisa

Kultura-aniztasun handia dagoen lekuak sakonki ez ezagutzeagatik, horien inguruko ideia okerrek errealitatea distortsiona dezakete. “Estigma” kultural deritzen ideiek indarra hartzen dute ezjakintasunean, eta aniztasunak eskaintzen duen potentziala baztertzen dute. Gauzak horrela, John Cllaghanek, Emilee Moorek…


Ikastetxearen parte sentitzeak nerabeen ongizate emozionalarekin daukan lotura aztergai

Gizakiok, berez, badugu talde baten barnekoa izateko beharra asetzeko premia. Izan ere, kide gareneko sentimendu hori gizabanakook geure inguruarekin ditugun lotura estuetan datza, bai pertsona jakin batekin bai talde edo leku batekin, baita ikastetxearekin ere….