Indarkeria 0

Lagun-taldeek babesa ematen dute bullyingaren aurrean

Eskola-bullyinga 30 urte baino gehiagoz zientifikoki aztertu ondoren, ikerketak ezagutza sortzen jarraitzeko beharra nabarmentzen du, hain zuzen, neska-mutilak haurtzarotik bizi, hazi, jolasean aritu eta ikasteko ingurune seguruagoak sortzeko moduari buruzko ezagutza. Ebidentziek erakusten dute kezka hori…

Read More

Biktimen motibazioak nahigabeko sexu-esperientziak salatzeko

Bost emakumetik batek sexu-bortxakeria jasango du bere bizitzan zehar. Bortxakeria horiengatik zenbat izango dira salatuak? Demers eta kideek erakusten duten bezala, emakume horiek bi motatako laguntza bilatu dezakete: formala eta informala. Laguntza informalari dagokionez, biktimaren…


OLWEUS: Bullying-ari aurre egiteko programa

Eskolan lantzen den indarkeria prebenitzeko programa batek komunitatean eragina izan dezake? Mashok eta kideek galdera horri erantzuteko OLWEUS izeneko Jazarpena Prebenitzeko Programaren eragina ikertu zuten 10 eta 18 urte bitarteko gazteekin. Delinkuentzia- eta pobrezia-indize handiak…


Nola landu indarkeria ume txikiekin?

Gaur egun, haurrak indarkeriaren eraginpean egon daitezke, bai era zuzenean, bai komunikabideen bidez. Oro har, Yale gidaren 23. kapituluan azaltzen den bezala, indarkeriarekiko esposizioa txiki-txikitatik hasten da, eta gora egiten du hezkuntza-etapetan aurrera egiten den…


Nesken eta mutilen estatusa ligeetan: alderik al dago?

Zer erlazio dago ligeen, noizbehinkako harreman sexualak izatearen eta estatus sozialaren artean? Eta ligeen testuinguruetan, zer-nolako erlazio sexualak garatzen dira? Sweeneyk hori guztia ikertu zuen jaiengatik, fraternitateengatik eta kirol-taldeengatik ezagunak diren unibertsitate batzuetan. Giro horietan,…


Genero-indarkeria identifikatzeko zailtasunak: bortxakeriaren mitoak

Askotan jai-giroan gertatzen diren erasoak ezagun batek egiten ditu, gune sozialetan, inguruan beste pertsona batzuk daudenean. Baina zerk eragiten du pertsona batek indarkeria ez identifikatzea, lekukoak indarkeria horri aurre ez egitea eta, horrela, eraso hori…


Etorkizun handiko babes-faktoreak haurtzaroko kontrako efektuen aurrean

Ikerketa asko egiten ari dira haurtzaroko esperientziei buruz eta horiek helduaroan dituzten eraginei buruz, batez ere, onak izan ez ziren eta osasun fisikoan eraginak izan ditzaketen esperientzien kasuan; beraz, horiek murriztu edo prebenitu egin behar…


Delitugintza, biolentzia eta erakargarritasuna

Gaur egun, badira zenbait ikerketa biolentzia eta erakargarritasuna lotuta daudela baieztatzen dutenak. Ildo beretik, Rebellon eta Manassek delitugintzak eta erakargarritasunak duten lotura aztertu zuten. Ikerketa horretan, harreman gehiago izatearen, erakargarritasunaren eta delinkuentziaren arteko korrelazioa nabarmendu…


Bullying gehiago jasaten dute hezkuntza premia bereziak dituzten umeek?

Irlandan eta Frantzian egindako ikerketa batean ikusi da, beste ikerketa batzuetan adierazten den moduan, eskola-jazarpena edo bullyinga ohiko arazoa dela ume eta gazteen artean. Horrez gain, hezkuntza premia bereziak dituzten umeek jazarpen gehiago pairatzen dutela…


Kirolean indarkeria saihesteko programa

Oso larria eta kezkagarria da, hainbat txostenek eta ikerketak adierazten duten moduan, hiru neskatatik batek bere harremanetan tratu txarrak jaso izana. Egoera honi aurre egiteko egin behar denari buruz programa ugari daude. Laburbilduz, programa horien…