Ebidentziak

Testuinguru kulturaniztunean gelako giro positiboa sorrarazten duten osagaiak

Jakina da lehen haurtzaroko hezkuntzak funtsezko eginkizuna betetzen duela giza garapenerako zein etengabeko ikaskuntzako aukeren oinarriak ezartzeko. Hori dela eta, ezinbestekoa da lehen haurtzarotik ikasle guztientzako kalitatezko hezkuntza ekitatiboa bermatzea.  Hori horrela, hiru emakume ikertzailek…

Read More

Harreman sozialak, pobrezia eta umeen bizi-poztasuna

Haurrek nola hautematen duten haien ongizatea gai garrantzitsuagoa bilakatzen ari da azken urteotan. Gauzak horrela, haurren inguruan dauden helduen ikuspegia izan da umeen ongizateari buruzko informazio gehien eman duena gai honetan. Aurreko ikerketen arabera, umeen…


Kulturaniztasuna goi-mailako hezkuntzan: nola ulertzen dira onurak eta aukerak?

Unibertsitateak nazioartekotze-mailaren arabera sailkatzen dituzten plan gehienak osaera-irizpideetan oinarritzen dira, hala nola nazioarteko ikasleen eta langileen kopuruan eta ikasleen mugikortasun-kopuruetan. Hala ere, aniztasun hori finantza-onuretatik harago esanguratsua izan dadin eta hezkuntzaren eta ikerketaren kalitatea hobetu…


Ama ijito eta marokoarren parte-hartzea familien formakuntzan: hezkuntzarako onurak eta abantaila psikosozialak.

Ikerketa anitzek azpimarratu dute eskolek izan dezaketen rola egoera larriagoetan dauden familien ongizatea sustatzeko eta hezkuntza-hobekuntzak bermatzeko. Gauzak horrela, Girbés-Pecó, Gairal-Casado, eta Torrego-Egido ikertzaileek estatu-mailan baztertuagoak izan daitezken taldean zentratzen dira: ikasketa-maila baxua duten emakume…


Solasaldi Teologiko Dialogikoak Lehen Hezkuntzan

Bibliaren irakurketa eta ulermena eskola batzuen helburua da 1979an erlijio katolikoa hautazko ikasgai bihurtu zenetik. Ikuspegi dialogikoarekin Biblia ikastea aztertu gabe zegoen Marauri, Villarejo eta García-Carrión-ek aurten hori ikertu duten arte. Ikerketan Euskal Herriko itunpeko…


Haur txikien jarrera, kognizioa eta garun funtzionamenduren hobekuntza familien formakuntzaren bidez

Egoera sozioekonomiko desberdineko haurrek desberdintasun sakonak erakusten dituzte gaitasun kognitiboetan, burmuinaren egituran eta funtzioan eta emaitza akademikoetan. Horregatik, motibazio handia dago lorpen-hutsuneak murriztu ditzaketen prestakuntza-programak garatzeko eta ezartzeko. Helburu neurobiologikoetako bat arreta selektiboa da, garapenerako…


Teknologia digitalak handitu edo txikitu egin dezake umeen arretarako ahalmena eta enpatia, erabilera motaren arabera

Betidanik plazaratu izan dira teknologia berriekiko iritzi apokaliptikoak eta integratuak. Lehenengoek sekulako hondamendia aurreikusten dute berrikuntzak agertzen diren bakoitzean. Bigarrenek, ordea, ez dute inolako arriskurik ikusten inoiz. Teknologia berriei dagokienez, ez dirudi bi ikuspegi horiek…


Nerabeen identitatearen formakuntzari buruz

Desarreta, hiperaktibitatea eta inpultsibotasuna Arreta Faltaren Nahasteen eta Hiperaktibitatearen (AFNH) sintoma ezagunenak dira. Horrek ondorioak ditu trebetasun sozialetan, antolakuntza-prozesuetan, umore-aldaketan, eta abar. Arazo horiek identitatean zenbait eragin izan ditzakete. Baina zer ulertzen da identitatea esatean?…


Haur Hezkuntzako ikaskideen arteko elkarrekintzetan irakaslearen andamiajeak duen zeregina aztertuz

Azterketa honetan, irakasleen presentziaren, irakasleen aldamio sozialaren eta ikasleen arteko harremanak aztertzen dira, baita ikasleen arteko interakzioak ikasgelako testuinguruaren arabera nola aldatzen diren ere. Horretarako, Estatu Batuetako erdi-mendebaldeko hiri bateko lau eta bost urteko hogeita…


Teknologia berriek lekua al dute ikastetxeetan?

Gizartea bizitzen ari den belaunaldi honi teknologiaren aroa deitzen zaio informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) hazkuntza dela eta, eta hori ikastetxe zein ikastetxetik kanpoko eremuetan antzematen da. Gailu teknologiko guztien artean (ordenagailuak, mugikorrak, etab.), tabletak…