Ebidentziak

Ikerketek argi frogatu dute hezkuntza dialogikoa eraginkorragoa dela

2020an gauden arren, ikasgela askotan oraindik IRE (Initiation-Response-Evaluation) eredua gailentzen da: batik bat irakasleak hitz egiten du, ikasleei galdera itxiak egiten dizkie, eta benetako elkarrizketarako tarterik ia ez du uzten. Ikerketak garbi erakutsi du IRE…

Read More

Eskola-familien arteko harremanak eraiki behar ditugu ikasleen irakurketa-gaitasuna hobetzeko

Hezkuntzan familien parte-hartzeak ikasleen errendimendu akademikoan eragina du. Hori dela eta, eskolek gurasoak gonbidatu izan dituzte eskolako hainbat ekintzatan: askariak, festibalak, jardunaldiak, solasaldiak, besteak beste. Eskolako egitasmo horiek, hala ere, ezin izan dute egoera sozioekonomiko…


Arreta goiztiarra etorkinen, diru-sarrera txikiak dituzten pertsonen eta ijitoen desberdintasunak ekiditeko

Cecília Aguiarrek eta kideek egindako ikerketan, Europako 8 herrialdetako berdintasunerako eta gizarte-kohesiorako eskoletako esku-hartzeak aztertu zituzten. Ikerketan, zehazki, adituek 8 lurraldetako eskoletako mikrosistemak aztertu zituzten. Ikusi nahi zuten nolakoak diren bertan proposatutako berdintasunerako eta ikasteko…


Irakasleen mintegi batek hezkuntza eralda dezake

Azken bi hamarkadetan, nazioartean egin diren garapen profesionalari buruzko ikerketek ahalbidetu dute kalitate handiko zein benetako irakaskuntzaren garapen profesionalari laguntzen dioten faktoreak ezagutzea eta ulertzea, eta irakasleen eta ikasleen errendimendua hobetu dute. Hori horrela, Bartzelonako…


Zuzendari eta irakasleen arteko elkarrekintzak aztergai

Eskoletako zuzendariek eta irakasleek sortzen duten giroa “eskolako klima” izenez ezagutzen da, eta ikasleen arrakasta akademikoan eragina duela uste da. Halaber, konfiantzazko giroak, helburu komunak eta egiazaletasunak “eskola-klima” positiboa errazten duten faktoreen artean daude. Baina…


Irakurketa: zenbat eta lehenago ikasi, orduan eta sendoagoa da ikaskuntza

Irakurketaren garapen naturala apurka-apurka pilatzen da helduen hiztegian hainbat urtez. Horrek eragina du prozesamendu lexikoan: zehazki, goiz eskuratutako hitzak berandu eskuratutako hitzak baino arinago eta zehatzago prozesatzen dira. Alegia, zenbat eta lehenago ikasi, orduan eta…


Maitemintzearen plazererako dugun eskubidea

Psikologiak beti izan du interes handia pertsonen bizitza afektibo-sexuala eta harremanak hobetzeko. Ildo horretatik, Elizabeth Torras eta kideen ikerketan harremanetako diskurtso hertsatzailea aztertzen dute berdintasunezko harremanak eta maitemintzeaz gozatzeko eskubidea lortzeko. Diskurtso hertsatzaile horrek boterezko…


Nola aberastu Haur Hezkuntzako haurren hiztegia?

Egunerokotasuneko elkarrekintza-prozesuen bidez, oharkabean jasotzen diren ikaskuntzak bereganatzen dira, esate baterako, pertsonen arteko elkarrekintzen bidez, informazio berria eskuratu daiteke. Hezkuntzara bideratuta, Haur Hezkuntzan ematen den irakaskuntza funtsezkoa da. Bizitzaren aro horretan aurrera eramaten diren kalitatezko…


Montessori Hezkuntza: ebidentzia-oinarriaren berrikuspena

Esan gabe doa hezkuntzan diharduten profesionalak noizbait Montessori metodologiari buruz mintzatu direla edota hori euren gelako metodologian inplementatu dutela. Baina nor da Maria Montessori? Zertan datza zehatz-mehatz Montessori Hezkuntza?  Maria Montessori (1870-1952) medikuntzan doktoretza lortu…


Eskoletako inklusioa. Zer ondorio ditu umeen giza harremanetan?

Inklusioaren inguruko ikerketa gehienetan, arlo akademikoaren emaitzak eta lorpenak izan dira garrantzitsuena. Kasu honetan, ez. Karen E. Broomhead-ek (2019) idatzitako artikuluan, inklusioari beste ikuspegi bat eman dio. Besteak beste, inklusioak ikastalde arrunt batean zer-nolako giza…