Gizonek zeregin oso garrantzitsua izan dezakete adostasuna gabeko harremanak eta genero-indarkeria prebenitzen laguntzeko. Ildo horretan, Rios-Gonzalezek eta kideek egindako ikerketan sare sozialen ematen diren elkarrizketetan eta eztabaidetan sakondu zuten. Zehazki, Redditen eta Twitterren eredu maskulinoekin lotutako mezuak aztertu zituzten eta adostasunarekin duten lotura. Baita berdintasunezko eredu maskulinoak eta gizonen sexu-gogobetetzearekin adostasuna nola lotzen diren ere aztertu zuten hiru elkarrizketen bidez.

Emaitzek erakusten dute Twitterren eta Redditen eztabaida publikoek dimentsio baztertzailea eta eraldatzailea dutela. 

Elkarrekintza negatiboen artean, #NotAllMen traola erabiltzen da gizonak desenkusatzeko eta arreta-zentroa aldatzeko, biktimek sinesgarritasuna gal dezaten. Adibidez, mezu maskulino batzuen arabera, emakume baten ezetzak, berez, “bai” esan nahi du. Gainera, emakume batzuek barregarri uzten dituzte baimenik ezaren lehen zeinuan gelditzen diren gizonak. Bi gauza horiek berdintasunik gabeko harremanak indartzen ariko lirateke gizon menderatzaileekin.

Baita ere, gizon menderatzaile batzuek edozein gizonekin duten anaitasun isil eta permisiboaren sentimenduarekin lotutakoak ere agertzen dira, haiekin seguru sentitzen baitira bortxaketaren kultura betikotzen duten iruzkinak esateko. Hori bat dator hain menderatzaileak ez diren baina beren buruarengan konfiantzarik ez duten gizon talde zabalago batek egoera horiek onartzen dituzte, egokitu nahian, eta isilik egoten dira edo iruzkinak bultzatzen edo indartzen dituzte.

Elkarrekintza positiboen edo eraldatzaileen artean, adostasunari dagokionez, emakumeen aurkako indarkeria-egoera askori buruzko mezuak agertzen dira, garrantzirik kendu gabe. Haien artean, bortxaketei buruzko txantxak pasatzen uzten duten gizonen portaerak kritikatzen direnak, “mutilak, mutilak izango dira” esaldia erabiltzearen arazoa ikusten ez dutenak beste alde batera begiratzen dutenak “ez delako haien kontua” edo, defentsiban jartzen direnak, baina inkoherenteak izan daitezke eta alde batera gera daitezke adostasunaren gabeko egoeretan. Ildo berean. haien ustez, ikusleak txarrak dira, erasotzaileak bezala, aurkako egoerak ikusten dituztelako eta ezer egiten ez dutelako; izan ere, beste aldera begiratzean, bermatzen ari dira gizon menderatzaileen portaera okerragotara igotzea. beren ustez, 

Eztabaida horiek beste aukera batzuk eskaintzen dituzte, adostasun sutsuan oinarritutako aholkuak edo gizonei laguntzen diete emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiten. Gizonak trebatzeaz  hitz egiten da, beren buruaz seguru eta arrakastaz “upstander” bihur daitezen.  Gizon batzuek argi eta garbi adierazten dute beharrezkoa dutela erasotzaile maskulinoen aurka altxatzea, emakumeen ahotsak areagotzea edo, are gehiago, lagunei joaten uztea emakumeak tratatzeko moduagatik. Online elkartasun-sareak gizonen artean ere eman daitezke, eta aurrera pauso bat emateagatik izan daitezkeen errepresaliak gainditzen lagundu, genero-indarkeria isolatzailea esaten zaion hori. Baita ere, harreman afektibo-sexualetan adostasuna irakasteari dagokionez, gazteekin adostasunaz hitz egitea bultzatu behar dela eta lortu nahi den azken helburua elkarrekiko gozamena eta sexu ona izatea izan behar dela planteatzen da.

Era berean, elkarrizketatutako hiru gizonek adierazi dute parte-hartzaile guztiak gogotsu inplikatzen diren harremanek soilik kitzikatzen dituztela, harreman mota edozein dela ere. Maskulinitate Alternatibo Berrien (NAM) ezaugarriak dituzten gizonek agerian uzten dute ez dituztela onartzen adostasun gabeko harremanak, eta, gainera, esplizituki adierazten dute harreman afektibo-sexualak askoz gehiago gozatzen dituztela bi aldeen adostasuna dagoenean. 

Amaitzeko, ezagutza hori sare sozialetan aurkitu diren ezagutzen osagarria da eta hori agerian dago hainbat postetan, non gizon askok, #notallmen traolaren bidez, baimendutako harremanen aldeko jarrera adierazten duten, bai eta genero-indarkeria edo jazarpena gaitzestekoa ere.

Egilea: Mª Luisa Jaussi