Testu hau Periodico Educación-etik itzulita dago: https://periodicoeducacion.info/2024/05/05/leer-es-para-ninas-mitos-en-educacion-infantil/

Irakurtzeko trebetasunak funtsezkoak dira ezagutzara iristeko eta mundua ulertzeko, eta, txikitatik, funtsezkoak dira eskolako ikasgaiak eta irakasgaiak menderatzeko, eta, beraz, etorkizuneko arrakasta akademikorako aukera gehiago ziurtatzeko. Haurrak irakurle trebe bihurtzeak gaitasun aitzindariak eskatzen ditu, hala nola kontzientzia eta birkodetze fonologikoak, haur-hezkuntzan nahitaez landu beharrekoak, bai eta irakurtzen ikasteko motibazio sendoa ere. Motibazio hori helduek inguruan dituzten itxaropen handietatik elikatzen da, eta irakasleek zeregin garrantzitsua dute horri dagokionez, eta funtsezkoa izango da aurrera egiteko eta garatzeko.

“Reading is for girls!? The negative impact of preschool teachers “traditional gender role attitudes on boys” reading related motivation and skills “,” Frontiers in Psychology “aldizkarian argitaratua, haur-hezkuntzako maisu-maistren jarrerek irakurtzeko motibazioarekin lotutako genero-rolean izan dezaketen eragina ikertzen da, eta ezartzen da irakurketarekin lotutako motibazioaren eta irakurtzeko trebetasunen arteko erlazioa lehen adinetatik aurki daitekeela haurrengan, eta irakurtzeko motibazio goiztiar horrek irakurketa-trebetasunen garapena lehenesten duela lehen mailako eskolako lehen urtean. Azterlanaren lagina irakasle baten 135 diada izan zen, bere taldeko haur batekin. Emaitzen arabera, haurrek ez zuten irakurketarekin lotutako motibazioaren indarra aldatu genero-rol berdintsua zuen irakasle bat zutenean. Hala eta guztiz ere, egiaztatu zen haurrak ez zeudela oso motibatuta irakurtzeko, irakasleak uste zuenean mutilek neskek baino gaitasun gutxiago dutela irakurtzeko. Aitzitik, nesken irakurketarekin lotutako motibazioa berbera izan zen, irakasleek genero-rolei buruz nola pentsatzen zuten alde batera utzita. Emaitza horiei buruzko azalpen batzuen arabera, berdintasunik gabeko irakasleek gutxiago bultzatzen zituzten haurrak irakurketan parte hartzera, “generoarekin bat ez datorren” jardueratzat hartzen baitzuten. Jarrera horrek eragin negatiboa du haurren irakurketa-trebetasunetan, eta hezkuntza-desberdintasuneko baldintzetan jartzen ditu. Aitzitik, genero-rolei dagokienez berdintasunik gabeko eta berdintasunezko jarrerak zituzten irakasleek neskentzako jarduera egokitzat jotzen zuten irakurketa, eta, beraz, horrek ez zuen eragin negatiborik nesken irakurketa-motibazioan.

Ikerketaren aurkikuntzek iradokitzen dute haur-hezkuntzako maisu-maistren genero-rolaren jarrerek epe luzerako ondorioak dituztela haurren irakurketarekin lotutako trebetasunak garatzeko, eta eragin oso negatiboa dutela etorkizunean beren trebetasunak garatzeko. Garrantzitsua da ulertzea irakasleek lehen adinetatik genero-rolari buruz dituzten jarrerak “profezia autobete” gisa funtzionatzen dutela, eta, beraz, irakasle-prestakuntza funtsezko pieza dela haur guztiei kalitatezko hezkuntza eskaintzeko. Badakigu prestakuntza osoak ez dakarrela hezkuntzaren hobekuntzarik, eta gizartean eragina duten ebidentzia zientifikoetan oinarrituta dagoenak bakarrik, hala nola irakasleen prestakuntza dialogikoan oinarrituta dagoenak, aukera ematen digula haurren hezkuntzari hainbeste kalte egiten dioten burutazioetatik hobekuntza erreal, seguru eta sendoak erakusten dituzten ebidentzietara igarotzeko, guztiontzako kalitatezko hezkuntza lortzeko eta gizarte- eta hezkuntza-desberdintasunak gainditzeko.