Ebidentzia zientifikoaren arabera, LGBTQIA+ fobiaren presentzia handia da nerabezaroan eta gaztaroan. Indarkeria eta diskriminazio mota horrek bizi-kalitatea eta ongizatea mehatxatzen ditu, bereziki transen eta intersexualen kasuan.

De Witte eta kideek egindako ikerketak hezitzaileek, gazte-begiraleek edo gazteekin lan egiten dutenek duten inpaktuan sakontzen du, bai egoera horri eusteko, bai egoera hori eraldatzeko, eta eraldaketa horretan lagun dezaketen oztopoak eta elementuak identifikatzen ditu.

Identifikatutako oztopoetako batzuk honako hauek dira: diskriminazioari buruzko indarkeria-modu estrukturalari buruzko eta sexu- eta genero-orientazioaren aniztasunari buruzko ebidentzia zientifikoetan oinarritutako kalitatezko prestakuntzarik eza; estrategia arrakastatsuen ezagutzarik eza; kontzientziaziorik eza; lan-ingurunea eta hurbileko beste ingurune batzuk elkarlan gutxikotzat, prestakuntza gutxikotzat eta arazo hori ikusarazteko eta gainditzeko hausnarketa kritikoa bultzatzen ez duela hautematea; jokabide diskriminatzaileak garatzeko joera handiagoa duten maskulinitate tradizionalen presentzia, eta horiek identifikatzen eta botere-harreman horiekin taldeak kudeatzen ez jakitea.

Aitzitik, identifikatutako elementu eraldatzaileak: sareko lan bat ezartzea askotariko langileen eta/edo ingurune desberdinetako hezitzaileen artean, kontzientziazio handiarekin eta gizartea eraldatzeko eta LGBTIQIA+ taldeak babesteko konpromisoarekin; kalitatezko prestakuntzan sakontzea, sarearen barruko ebidentzia zientifikoetan oinarrituta, hala nola, LGBTIQIA+ taldeak eta prebentzio-estrategiak ikusaraztea; elkarrizketa-espazioak ingurune seguru eta parekide batean irekitzea ahalbidetzen duen eredu dialogikoa; genero-indarkeria isolatzailea identifikatzea; estrategia arrakastatsuak ezagutzea eta aplikatzea, hala nola lekukoen inplikazio aktiboa, inplikazio horri erakargarritasuna emanez ingurune seguru eta abegikorrak sortzeko.

Sare-lanaren ikuspegi hori laguntza handitzat hartu zuten parte-hartzaileek, ebidentzia zientifikoak ikaskuntza, hausnarketa eta elkarrekiko laguntza babesten dituen ekintza batekin konbinatzen baitituzte. Era berean, sareko lan horri esker, langileek konfiantza irabazi zuten arazo hori gainditzeko aukerak aztertzeko eta diskriminazioaren aurka borrokatzeko balioak eta motibazioak argi izateko, baita LGBTQIA+ gazteei modu aktiboan baieztatzeko eta laguntzeko ere.

Laburbilduz, gazte-begiraleek, talde-liderrek eta hezitzaileek funtsezko zeregina dute gazteen portaera problematikoen orientazioan, laguntzan eta moderazioan. Horregatik, genero-diskriminazioaren prebentzioan inpaktu soziala duten ebidentzia zientifikoetan oinarritutako kalitate-ezagutzak eskuratu behar dituzte, eta gazteen espazioak LGBTQIA+ pertsonentzat seguruagoak izateko ekimenak sustatu.

Egilea: Mª Luisa Jaussi