Botere-harremanen testuinguruek sexu-jazarpena eta zigorgabetasuna bultzatzen dituzte. Horregatik, ikerketa-taldeak argi zuen, unibertsitateko sexu-jazarpenarekin amaitu nahi bazuten, horren aurkako lege bat lortu behar zen, baina, aldi berean, beharrezkoa zen irakasleak hautatzeko eta sustatzeko sistema feudalaren ordez sistema meritokratiko bat ezartzea, eta bi erreforma horiek elkarren eskutik joan behar zuten, ez baitzen posible bata bestea gabe. Horretarako, Espainiako unibertsitateetako genero-indarkeriari buruzko lehen I+G azterlana egin zuten, eta horrek bi erreformak ekarri zituen.
Bordanoba-Gallegok eta kideek argitaratutako artikuluak prozesu horren ikerketaren emaitzak aurkezten ditu. 

Emaitzak ikerketan elkarrizketatutako pertsona guztiek partekatzen duten baieztapen bat erakusten du: sexu-jazarpenaren aurkako legedia onartzeak unibertsitateetako harreman feudalak ahuldu zituen, eta Espainiako parlamentuko kideak kontzientziatu zituen ebaluazio meritokratiko baten bidez harreman horiek gainditzeko beharraz. Emaitza horrek prozesu bikoitza eragin dezake: batetik, feminismoek unibertsitateen erreforma demokratikoak eta sozialak babestea, eta, bestetik, politika zientifikoak lantzen dituztenek jakitea, genero-berdintasuna bermatuta eta sexu-jazarpena gaindituta, produktibitate zientifikoa sustatzen dela.

Ikerketa horretan islatzen den bezala, bai gizarte-zientziek eta humanitateek, oro har, bai feminismoak meritokraziaren kritika beharrezko eta erradikalak egin dituzte (meritu objektibotzat hartzen denaren atzean diskriminazio arrazistak eta sexista-klasistak ezkutatzen dira). Hala ere, literatura zientifiko-kritiko horren zati batek ez daki edo ezkutatzen du feudalismoa meritokrazia bera baino are okerragoa dela; izan ere, besteak beste, morrontzak jazarpena salatzea eragozten du, eta jazarleen zigorgabetasuna errazten du.

Erreforma horiek aurrerapen ez-sexista handia ekarri zuten, eta horrek erreakzio edo eraso sexistak izan ditu. Lehenik eta behin, genero-indarkeriaren aurka benetan borrokatzen duten pertsonak berdintasun-batzordeetatik kanpo utzi ziren, baina hori hobetzen ari da. Eta, gaur egun, meritokraziaren eta aldizkari zientifikoen aurkako erasoak daude. Horiek arrakasta badute, sexu-jazarpenaren aurkako borroka zailduko duen sistema feudalera partzialki itzultzea ekarriko luke.

Horregatik, oso garrantzitsua da meritokraziaren eta aldizkari zientifikoen defentsa. Kritikak ere oso garrantzitsuak dira aurrera egiten eta hobetzen jarraitzeko, baina zerbait kritikatzen edo erasotzen denean oso argi izan behar da, ez bakarrik zeren aurka egiten den, baita zeren alde egiten den ere, zein den alternatiba, genero-indarkeriaren aurkako eta berdintasunaren aldeko borrokan atzerapausorik egon ez dadin.

Egilea: Mª Luisa Jaussi