COVID-19a dela eta, etxeko konfinamendu-egoerak hainbat ondorio izan ditu gizarte-, emozio- eta hezkuntza-mailan. Zenbait etxetan “eten digitalak” okerrera egin zuen, gailuak ez izateagatik, konektagarritasun-faltagatik edo erabilerari aurre egiteko ezagutzarik ez zutelako. Horrek esan nahi zuen, arrakala digitalaren ondorioz, haur eta nerabe askok ez zutela hezkuntzarako sarbiderik izan.

COVID-19aren pandemiak eragindako etxebizitza-itxialdiaren egoera hobetzeko helburuarekin, hainbat ekimen egin ziren. Horietako bat Elboj-Saso, Cortés-Pascual, Íñiguez-Berrozpe, Lozano-Blasco eta Quílez-Robresek (2021) aurkeztutakoa da. “Jendea batzen duten liburuak” izena duen hezkuntza eta emozio laguntza proiektu baten emaitzak ematen dizkigunak. 

Proiektu horrek funtsezko bost oinarri ditu. Lehenengoa Tertulia Literario Dialogikoak (TLD) dira, non elkarreragin sozialak eta berdintasunezko elkarrizketak gizarte-eraldaketarako modu gisa konprometitzen diren, eta, kasu honetan, online bilerak hautatu dira. Bigarrena arrakala digitala gainditzeko eta hezkuntzarako sarbidea ahalbidetzeko beharrezko baliabide digitalak eskaintzea zen. Hirugarrenik, hezkuntza inklusiboa bermatzeko, irakurtzeko modu errazaren aldeko apustua egin zuten, non erabilitako baliabideak parte-hartzaile guztien beharretara egokitu ziren (testuak eta ilustrazioak). Laugarrenean, “entrenamenduak” eskaini ziren, non, bideo batzuk erabiliz, jorratutako gaiak online sakondu ahal izan ziren. Azkenik, aldi horretan ikasleei zein familiei eskainitako laguntza emozionala dago.

Egindako ikerketaren emaitzek Tertulia Literario Dialogikoen (TLD) bidez sortu zen laguntza emozional telematikoaren garrantzia erakusten digute. Geroztik, familiak pozik agertu ziren. Hain zuzen ere, emaitzek erakusten dute familiek ikusi zutela lagunak egiteak euren seme-alaben bizi-kalitatea hobetu zuela, eta maitatuak eta lagunduak sentitu zirela. Gainera, familiako giroa hobetu zen, baita haurrek irakurtzeko zuten interesa ere. 

Bestalde, boluntarioek proiektuari buruz egindako balorazioa oso positiboa izan zen, eta motibatuta eta gizartean inplikatuta sentitu zirela adierazi zuten. 

Azkenik, aipatu behar da, nahiz eta ekintzaren testuingurua konplexua izan, ekimen horren arrakastak talde ahulekin lan egiteko gaitasuna frogatzen duela, baita proiektu batek talde ahulengan izan dezakeen gizarte-inpaktu positiboa plazaratu ere.

Egilea: Patricia Peña