Ikuspegi dialogikoa hainbat eskolatan aplikatzen ari da indarkeria prebenitzeko programetan. Programa horien barruan adituak ere garrantzitsuak izan arren, emakume guztiek funtsezko zeregina izan dezakete erabakiak hartzeko prozesuan. Oliverrek eta lankideek egindako ikerketan, emakume guztien ahaleginak bateratzearen garrantzia jasotzen da, haien hezkuntza-maila, maila etnikoa edo soziala edozein dela ere, generoan oinarritutako desberdintasunak gainditzeko.

Artikulu horretan haur eta lehen hezkuntzako eskoletan aplikatutako hainbat programa aztertzen dira, eta argi eta garbi bereizten dira gatazkaren edo jazarpenaren prebentzioan oinarritutako azterlanak eta genero-indarkeriaren prebentzioan zentratutakoak. Lehenengoek gatazka eta jazarpena azpimarratzen dituzte, hainbat ikuspegitatik: diziplina-ereduak, berdinen arteko elkarrekintzan oinarritutako ekimenak, komunitate osoaren garrantzia azpimarratzen dutenak. Baina horiek gutxi azpimarratzen dute indarkeriaren genero-dimentsioa.

Bigarrenik, emaitzek adierazten dute emakumeen parte-hartzea gero eta garrantzitsuagoa dela genero-indarkeriako egoerak identifikatzeko orduan. 

Azkenik, emaitzek agerian uzten dute eskola batzuk eskola-antolaketarako modu berriak ezartzen ari direla, emakume guztiek beren ahotsentzat zeregin garrantzitsua izan dezaten. Testuinguru horretan, ikuspegi dialogikoak hainbat elementu eskaintzen ditu, genero-indarkeria prebenitzeko neurrien garapenean eragile garrantzitsu gisa emakume guztiak integratzeko –neskak, haien senideak eta profesionalak- neurrien diseinuan eta aplikazioan, feminismo dialogikoaren ildotik, eskolaren ikuspegi integral baten barruan. Elkarrizketan oinarritutako batzarrak, bilerak edo batzordeak sortzen dira egiten dituzten ekarpenak berdintasunez aitor daitezen errazteko. 

Beraz, elkarrizketa-prozedura horiek aukera eman behar diete emakume gehiagori eta desberdinei erabakiak hartzeko, bereziki tradizionalki eremu horietatik kanpo geratu direnei. Genero-indarkeria eta indarkeria mota guztiak gainditzeko, ezinbestekoa da emakumeen ahots oso desberdin gehiago sartzea.

Egilea: Carlota Oteo