Adarra Pedagogi Erakundeak, haur guztientzako hezkuntzarik onenaren aldeko lan solidarioarekin duen konpromisoan, beste urrats bat eman du aurrera eta bere kode etikoa onartu eta argitaratu du. Bertan, printzipio orokor batzuk zehazten dira, eta beste batzuk ere, 0 indarkeriari eta genero-indarkeria isolatzailearen aurrean duen posizionamenduari zuzenean erreferentzia egiten diotenak.

Kodearen printzipio orokorrak bazkideek duela 40 urte baino gehiago elkartea sortzeko helburuak onartzean oinarritzen dira. Ikuspegi proaktiboa defendatzen dute, betiere ilusioa eta aukeraren hizkuntza erabiliz hobekuntza sozioedukatiborako eta eraldaketa sozialerako.

Hobekuntza eta eraldaketa hori ahalbidetzeko, aukeraketa argia da: nazioarteko eragin handiko hezkuntza-ikerketak ematen duen ezagutza erabiltzea, eta eduki horietan egunean egoteko, ikaskideen arteko laguntzaren eta elkarrekiko laguntzaren alde egitea goraipatzen da.

Kodeak hezkuntzak dituen desberdintasun sozialak aldatzeko eta gainditzeko gaitasuna defendatzen du, eta testuinguru horretan balio, jarrera, iritzi, kultura, norbanako eta abarren aniztasuna aldarrikatzen du. Era berean, elkarteko kide guztiek partekatzen duten erantzukizun etikoari egiten dio erreferentzia, bai eta Batzar Orokorrak hartutako erabakiak onartzeari ere. Erabaki horiek honako hauei buruzkoak dira: elkarteak egindako jarduerak; eragin publikoko egoera baten aurrean dauden jarrerak; eta kide batzuek kode etikoa ez betetzearen aurrean dituzten jarrerak.

Ordainsari ekonomikoei dagokienez, dokumentuak argi uzten du ez direla elkartearen lehentasun bat, eta bere izenean konpentsazio ekonomikoarekin egiten den edozein jarduera Adarrak berak kudeatuko duela gardentasun ekonomikoaren printzipioen arabera.

Argi dago bazkideek honako hauekin duten konpromisoa: arraza, etnia, genero, sexu-orientazio, kultura, adin, nazionalitate, desgaitasun, osasun-baldintza eta abarretan oinarritutako edozein diskriminazio-moduren aurrean zero tolerantzia; giza eskubideen eta haurren defentsa eta edozein arrazoirengatiko diskriminazio edo gorroto mota oro arbuiatzea; eta edozein indarkeria-motaren biktima salatu duen edo sentitzen den edonori laguntzea, genero-indarkeria barne, bereziki ikusezina baita hezkuntza-eremuan.

Zero indarkeriari eta genero-indarkeria isolatzaileari buruzko printzipioei dagokienez, elkarteko kideen eta beste pertsona batzuen arteko elkarrekintza eta komunikazio-ekintza guztietan indarkeriarik ez egotearen alde egiten dute, guztien askatasuna bermatuz. 

Azkenik, indarrez azaltzen da  genero-indarkeria isolatzailearen aurkako jarrera aktiboarekin  duten konpromisoa,  hau da,  genero-indarkeriaren biktimak babesteagatik indarkeria  jasaten duten pertsonak babestearen konpromiso trinkoa. Erasotzaileak laguntza ematen duena zigortzen ohi dute,  laguntzaile posible asko uxatuz;  horrela biktima bakarrik uztea- isolatzea-  lortzen du eta askatasun osoa erasotzen jarraitzeko. Genero indarkeri mota guztiekin bukatzeko jarrera aktiboa behar da eskolan, zein kalean eta beti biktimaren alde egin.

Egilea: Luisa Mari Puertas