Genero-indarkeriaren arazoa hazten ari da, eta kultura eta herrialde desberdinetako emakume gazteei eragiten die, gero eta gazteago. 15-19 urteko 3 neskatik batek genero-indarkeria jasan du bizitzako uneren batean, eta arrisku hori hiru edo lau aldiz handiagoa da desgaitasuna duten nesken kasuan.

Genero-indarkeria jasatearen ondorioek osasun-arazo larriak eragin ditzakete: depresioa, antsietatea, estresa, ideia suizidak, autokalte fisikoa eta errendimendu funtzional txikia, besteak beste. 

Hori guztia kontuan hartuta, garrantzitsua da premia bereziak dituzten pertsonekin lan egitea, intimitate- eta harreman-aukera prebenitzeko eta hobetzeko, sexu-identitate positiboak sustatzeko eta sexu-biktimizazioaren arriskua saihesteko. Ikastetxea leku egokia izan daiteke prebentzio hori emateko eta indarkeriatik eta sexu-abusutik babesteko.

Solasaldi dialogikoek erakutsi dute eraginkorrak direla genero-indarkeria prebenitzeko hainbat testuingurutan. Hori dela eta, Rodrigues de Mellok eta kideek egindako ikerketaren helburua desgaitasun intelektuala duten nerabeengan solasaldien transferentzia eta horien eragina aztertzea da. Ikerketa komunikazio-ikuspegia duen kasu-azterketa da.

Hona hemen ateratako ondorioak:

Neskek hasieran arazo gehiago zuten konfidentzialtasunarekin, baina, landu ondoren, kohesioa eta konfiantza handitu zen.

Solasaldietan emakumeek baino ez zuten parte hartzen, eta horrek giro atsegina eta konfiantzazkoa sortzen zuen. Emakumeak ondo sentitzen ziren beren artean hitz egiten, askatasun handiagoz egoera intimoak ere kontatzeko, elkarri lagunduz.

Kalitatezko hainbat material, film eta iragarki aztertu eta komentatu ondoren, tratu txarrak eta abusuak ikusteko gai izan ziren, baita harreman onak eta toxikoak zein ziren ulertzeko ere. Horrek nesken partaidetzan lagundu zuen, baita indarkeriazko harremanei buruz duten pertzepzioa eraldatzen ere.

Solasaldiak desgaitasun intelektuala zuten neskei ahotsa emateko unea eta espazioa izan ziren, jasandako indarkeriaren isiltasuna hausteko.

Sentimendu horiek partekatuz eta konfiantzazko, elkartasunezko eta adiskidetasunezko giroan lan eginez, lagunen arteko harremanak hobetu ziren. Konfiantza eta adiskidetasun-harremanak ere hobetu egin ziren parte hartzen zuten profesionalekin.

Beste puntu garrantzitsu bat nesken artean eta haienganako diskurtso hertsatzaile bat zegoela onartzea izan zen. 

Ikasi eta landu zuten guztia eguneroko bizitzara eraman zuten, indarkeriaz ohartarazteko eta hori prebenitzeko.

Gainera, eskolako beste ekintza eta une batzuetan gehiago parte hartzen hasi ziren. Eta eskolako beste langile batzuk, baita irakasleak ere, beren gaitasunetan gehiago sinesten hasi ziren.

Nazioarteko ebidentzia zientifikoak kontuan hartuta, adimen-urritasuna duten pertsonentzako oztoporik ohikoenetako bat gizarte-bazterketa eta -bereizkeria da, eta hori oztopoa da genero-indarkeria prebenitzen duen sexu-hezkuntza eskuratzeko.

Ikerketa horretan ikus daitekeenez, neskek solasaldietan parte hartzeari esker, komunikazio-elkarreraginak sustatu dira, diskurtso hertsatzailea hautematen eta horren aurka daudela adierazten laguntzen duen diskurtsoa sustatzeko eta genero-indarkeria prebenitzeko.

Egilea: Carlota Oteo