Egunez egun Covid-19ak eragindako eskola-ixteak aurretik zeuden desberdintasun sakonak areagotu egin dituela ikusten ari gara mundu osoko irakasleok, mundu osoko eskola guztietan. Eskolen itxierak talde marjinatuetan izan duen eragina agerian jarri duen “the impact of covid-19 on education” txostenaren berri eman genuen egunkari honetan.

Ildo horretatik, UNESCOren Munduko Hezkuntzaren Jarraipen Txostenean (GEM txostena, 2020) jasotako kontakizunek eta ebidentziak gaur egun hezkuntzan dirauten desberdintasunen eta diskriminazioaren garrantzia berresten dute. “All means all” lelopean, txosten horrek hezitzaile guztiek eskolako kide direla senti dezaketen sistema bat nola eraiki erakusten du, haien nortasuna, jatorria edo gaitasuna edozein izanik ere.

“All means all” txostenaren datuetan  oinarrituta, eskola inklusiboagoak eskatzen duen Munduko gazteen gutun irekia sinatzera dei egiten die hezkuntzako eragile guztiei, hezkuntza inklusiboaren definizioa zabal dezaten eskolak irekitzen direnean, ikasle guztiak barne hartzeko. Gaur egun, haur eta gazte askori hezkuntzarako eskubidea ukatzen zaie, beren familiak egoera ahulean daudelako, jatorrizko tokiagatik, hitz egiten duten hizkuntzagatik, beren generoagatik edo sexu-orientazioagatik, edo desgaitasunak dituztelako. 

Gutun horretan hau eskatzen dute, besteak beste: 

  • Programa nazional eta tokiko programa guztietan jarriko duen hezkuntzaren finantzaketa, muturreko pobrezia, osasuna, klima-aldaketa eta gizarte- eta arraza-bidegabekeria bezalako gai garrantzitsuetan duen eraginagatik.

  • Hezkuntza inklusiboaren ulermena zabaltzea, hezitzaile guztiak barne hartzeko, haien nortasuna, aurrekariak edo desgaitasunen bat duten edo ez kontuan hartu gabe.

  • Aniztasuna hezkuntza-sistemen erdigunean jartzea, arazo gisa ikusi beharrean.

  • Ikusezina ikusarazten laguntzen dutenak, behartsuei buruzko datu hobeekin.

  • Ikasleek eta gazteek denbora horretan izandako trauma sozial eta emozionalei ekitea.

Laburbilduz, denontzako hezkuntzak guztiontzat izan behar duela eskatzen dute, ez bakarrik zorioneko gutxi batzuentzat. Eta horretarako, kalitatezko hezkuntza-sistemak eta erakundeak behar dira, guztientzat eskuragarri egongo direnak eta funtzionatu egingo dutenak, identitatea, aurrekariak edo gaitasuna alde batera utzita, non pertsonak seguru sentituko diren eta aurrera egin ahal izango duten. 

Inor ez dadila atzean geratu.

Egilea: Isabel Mendizabal