(Periódico Educación-etik itzulita)

Hezkuntzarako eskubidea, kalitaterik oneneko hezkuntzarako eskubidea, pertsona guztien oinarrizko eskubidea da. Hala eta guztiz ere, desgaitasunen bat duten ikasleek zailtasunak izan ditzakete beren eskola-inguruneetan zientziak erakutsi duen kalitatezko elkarrekintza askotarikoak izateko, funtsezkoak baitira eskubidea duten kalitatezko hezkuntza horretara iristeko.

Duela gutxi, “Promoting Social Interaction and Attention of Students with Disabilities through Interactive Groups” lana argitaratu zen. Lan horretan, talde interaktiboek ikasle horientzat dituzten onurei buruzko ebidentzia berriak ematen dira, kasu honetan, arreta eta interakzio sozialean lortutako hobekuntzei buruzkoak, eta, bereziki, hezkuntza bereziko ikastetxeen testuinguruan, komunitatearen hezkuntza-partaidetza handiarekin, ikasketa-komunitate gisa funtzionatzen duten zentroak baitira.

Ikasketa hezkuntza bereziko ikastetxe batean egin zen, eta ikasleek gutxienez astean bitan lan egiten zuten talde interaktiboetan, komunitateko pertsona heldu boluntarioen parte-hartzearekin. Datuak biltzeko, talde interaktiboak behatzeaz gain, elkarrizketak egin ziren ikasgeletan parte hartzen zuten irakasle eta irakasle ez ziren pertsona heldu batzuekin eta ikasleekin eztabaida-talde batekin.

Talde interaktiboen behaketan hiru faktore hautematen dira: zereginean inplikatzea, hitzezko interakzioa eta hitzik gabeko interakzioa. Elkarrizketetan eta eztabaida-taldean garapenari, curriculum-gaiei, sozializazioari eta beste hobekuntza batzuei erreparatzen zitzaien. 5.000 interakzio baino gehiago transkribatu ziren, eta horietan frogatu ahal izan zen ikasleek arreta mantentzen dutela zereginean talde interaktiboak garatu bitartean, zereginari dagozkion interakzioen % 87ra iritsiz, gainerakoekin edo zereginerako behar den materialarekin behatuz, entzunez edo elkarreraginez.

Talde interaktiboetan (irakasleak eta boluntarioak) parte hartzen duten helduek bereziki adierazten dute arreta hobetzeak duen garrantzia ikasleek taldekatze mota horretan lan egiten dutenean, banakako lanaren aldean, eta motibazioarekin eta ikasleek talde interaktiboetan erakusten duten lanarekiko konpromisoarekin lotzen dute. Konpromiso hori zeregina egiteko laguntza emateari edo eskatzeari buruzko elkarrekintzekin ere lotzen da, eta horrek nabarmen hobetzen ditu gizarte-elkarreraginak.

Bestalde, irakasleek eta boluntarioek adierazi dute talde interaktiboetan garatutako jarrera eta trebetasun horiek beste esparru batzuetara transferitzen direla, hala nola patioetara edo aisialdira, autokontrolari eta egokitzeko gaitasunari dagokienez bereziki. Halaber, ikasleen arrazoibidean eta curriculum-ikasketetan hobekuntzak aipatu dira.

Oso itxaropentsua da ikustea, ebidentziak hezkuntza-arlo, -maila eta -testuinguru guztietan aplikatzeari esker, pertsona guztien garapena posible dela, eta pertsonen bizitzak eta ikaskuntzak hobetu egiten direla elkarrizketaren bidez, hezkuntza inklusiboagoa eta kalitate handiagokoa izan dadin eta, horrela, gizarte hobe baten guztion helburura gehiago hurbildu gaitezen.

[Artikulu hau DF Diario Feministan argitaratu zen lehen aldiz, 2023ko uztailaren 25ean]

Egilea: Pilar Fernández