Diario Feminista-tik itzuilta

Ikasleen eta irakasleen arteko kulturen arteko parekatzearen eragina berrikustea

Ikerketa ugarik kultura desberdinetako ikasleek beren kultura bereko irakasleak dituztenean gertatzen diren hezkuntza-esperientzia positiboak aztertu dituzte, eta nola esleipen horiek ikasle horien hezkuntza-hobekuntza bultzatzen duten, maila akademikoan zein bizikidetzan.

A Teacher Like Me: A Review of the Effect of Student – Teacher Racial/Ethnic Matching on Teacher Perceptions of Students and Student Academic and Behavioral Outcomes berrikuspen integralak, Review of Educational Research aldizkarian, ikasle afroamerikarrek eta latinoek ikasgelako portaerari eta errendimendu akademikoari buruzko kalifikazio onuragarriagoak zein neurritan jasotzen dituzten aztertzen du, proba estandarizatuetan nota altuagoak lortzen ditu eta portaera positiboagoak ditu irakasle afroamerikar edo latinoak esleitzen zaizkionean. Funtsezko datuak ematen dira, alde batetik, irakasleek beren jardunean elkar ulertzeko kultura partekatuaren garapenean duten funtsezko zereginaren berri ematen dutenak, eta, bestetik, ikasleak irakasleekin konprometituago senti daitezkeenaren berri ematen dutenak, ahalegina, jarrerak edo portaera egokituz.

Datuek, haur-hezkuntzako etapan eta lehen hezkuntzako lehen urteetan egindako ikerketen berrikuspenetik lortutakoek, azpimarratzen dute irakasleen kultura-aniztasunak hobetu egiten duela, oro har, irakasleek ikasgelako ikasleen portaerari eta gaitasun akademikoei buruz duten pertzepzioa. Alderdi horiek oso garrantzitsuak dira ikasle horiek bigarren hezkuntzara iristen direnean, lorpen akademikoetarako gaitasunari buruzko itxaropenak handitu egingo baitira. Gainera, bigarren hezkuntzara iristen direnean, ikasleek diziplina-neurri baztertzaileak, absentismoa eta eskola-uztea pairatzeko arrisku txikiagoa dute, eta aukera gehiago dituzte talentuen eta gaitasun handien programetan sartzeko, ikastetxean beren kultura-nortasuna partekatzen duten irakasleak daudenean.

Gizartean eragina duten ebidentzia zientifikoek aukera ematen dute ikasle guztientzako kalitate goreneko hezkuntza eskaintzeko, inor atzean utzi gabe, eta irakasleak hezkuntza-jarduera arrakastatsuen bide ziurra egitera eramaten dituzte, ikasgelan askotariko boluntarioak sartzeko aukera ematen baitigute, adimen kulturalaren printzipioa bermatzeko, adibidez, talde interaktiboen edo liburutegi tutorizatuen bidez. Horrela, ikastetxeak deskribatutako azterlanean adierazten den bezalako ulermen kulturala eskain dezake, ikasleen aurrerapen akademikoa errazteko eta bizikidetza hobetzeko, eskolen harresiak gaindituz. Bestalde, horrek aukera ematen digu hainbat kulturatako haur askoren hezkuntza-arrakasta bultzatzeko, eta, hala, erraztu egiten dugu, beren ametsa hori bada, irakasle izatera iristea; horrela, saihestu egiten da ikastetxeek eta irakasleek gizarteari dakarkioten giza kapitalaren galera, ez baitute guztiek hezkuntza-arrakasta izateko aukera berberak izatea ahalbidetzen.

Egilea: Vanessa Monar del Castillo

Vanessa Monar del Castillo