Dagoeneko egunkari honetan artikulu gehiago argitaratu dira lagun onek osasunerako, arrakasta akademikorako, indarkeriaren eta jazarpenaren prebentziorako dituzte onurei buruz.

Gairal-Casado eta kideak egindako ikerketan testuinguru zehatz batean kokatuta dago, hau da, instituzionalizazioan edo tutoretzapean dauden haurrengan eta gazteengan. Horretan ebidentziak ematen dira eta adierazten da nola kalitate handiko lagunek instituzionalizazioak sortutako kalteberatasuna murrizten duten eta tutoretzapean egon diren gazteentzat etorkizun hobea izateko baldintzak sustatzen dituzten.

Ikerketan parte hartu zuten guztiek adierazi zuten etengabe mugimenduan egotearen ondorio negatiboak. Etengabeko aldaketek eta ikastetxe-aldaketek haurren eta nerabeen egonkortasunari eragin zioten. Aldaketa horiek ere ez zieten laguntzen ingurune akademikoa finkatzen; aitzitik, tutoretzapeko haur eta nerabeak baztertu egiten dituzte ikaskideek testuinguru akademikoan eta horrek ahulago bihurtzen ditu.

Ildo horretan, parte-hartzaileek aldaketa horiek beren harreman sozialetan eta lagunartean izan zuten eragina nabarmendu zuten, batez ere. Eta, kasu gehienetan, ahalegin handia egin behar izan zutelako lagun talde berri bat sortzeko eta barneratuta eta onartuta sentitzeko.

Harremanak, ikaskuntzak eta itxaropen handiak bultzatzen dituzten inguruneetan egotearen ondorioz, aztertutako kasu gehienetan, lagunek ez zuten hautematen goi-mailako hezkuntza baino aukera hoberik, eta, beraz, ikerketan parte hartu zutenek errealitate akademikoa normalizatu zuten eta etorkizun hobea ziurtatu zuten. Lagunek baldintzarik gabeko laguntza eman zieten ikasten jarraitzeko, eta unibertsitatera iristeko behar zuten konfiantza eta motibazioa.

Ondorioz, konfiantzazko, elkartasunezko eta adiskidetasunezko giro batean, harrera alternatiboan egon diren gazteek ikasten jarraitu zuten, zeuden kalteberatasun-egoeratik ateratzeko eta beren bizi-helburuak lortzeko ahaleginean.

Aurkikuntzek argi uzten dute zer formak erraztu lezaketen praktika profesional hobetua, non kalitatezko lagunak erraztu eta sustatu ahal izango diren haur eta nerabe guztientzat, eta horien artean daude instituzionalizatuak, etorkizun arrakastatsua eta aukerak sustatzeko eta haur eta gazte talde horren kalteberatasun handiagoa murrizten laguntzeko. Hemen aurkezten diren emaitzek erakusten dute tutoretzapeko haur eta nerabeen bizitza nabarmen hobetu daitekeela kalitatezko adiskidetasuna sustatzen denean.

Argazkia: Unsplash

Egilea: Mª Luisa Jaussi