Periódico Educación-etik itzulita

Gero eta eskola gehiagotan indarkeria zero ausartaren kluba egiten ari direla entzuten dugu. Hezkuntza-jarduera arrakastatsua da, eta emaitza oso onak ematen ari da indarkeria prebenitzeko eta geldiarazteko. Jarduera arrakastatsu bat hainbeste hedatzen denean, oso albiste ona da, baina, batzuetan, ezarri aurretik irakasleek prestakuntza zorrotzik ez dutenean, deformatzen joan daiteke, eta espero direnen aurkako emaitzak izan ditzake.

Artikulu honen bidez, indarkeria zero ausartaren kluba zer den eta zer ez den argitzea espero dugu, irakasleek, senideek eta ikasleek gaur egun ikastetxe eta adin guztientzako espazio seguruak lortzeko jarduerarik eraginkorrenetako bat % 100ean baliatu ahal izan dezaten.

Definizioaren funtsezko alderdiekin hasiko gara, berez zalantza asko argitzen baititu:

  • Ikasleak indarkeriaren aurka jartzen dira eta salaketa egiten dute gertatzen den guztietan, adiskidetasuna baloratzearekin batera.
  • Ikasleek biktimak defendatzen eta babesten ikasten dute, bai eta indarkeriazko portaerak baztertzen ere, datorrenarengandik etorrita ere.
  • Lidergo dialogikoko espazio bat irekitzen du, non ikasleek eguneroko egoerak eta gatazkak, sentimenduak, balioak, irakurketak, bideoak eta abar partekatzen dituzten, non hitz egiten duten eta ethos bat eratzen duten, indarkeria beti desagerrarazteko posizionamendu argia erakusten duena.

Goazen puntuz puntu. Ikastetxeetan, gizartean bezala, isiltasunaren legea da nagusi. Lege honek indarkeria erabiltzen dutenei egiten die mesede, isiltasunarekin erasotzaileei estaltzen baitzaie. Norbait apurtzera ausartzen bada, eraso egiten zaio, “ahoa irekitzen duenak” okerrago amaituko duela esanez. Oso ohikoa da indarkeria salatzen duenari txibatoa izatea leporatzen zaionean, eta ikasleek zein irakasleek askotan laguntzen dute isiltasunaren lege hori betikotzen. Zero indarkeria ausarten klubak isiltasunaren legea haustea lortzen du, salaketa jartzen duen pertsona ausart gisa baloratzen baita; ausardia beste alde batera begiratzen ez duten pertsonekin batzen da, eta oso baloratuak dira lagun gisa aukeratzeko. Ikasleek ikasten dute lagunek beti ondo tratatzen dutela eta adiskidetasunean ez dagoela indarkeriarako lekurik.

Indarkeria zero ausarten klubarekin beren burua defendatzen ikasten dute. Norbaitek indarkeria erabiltzen duenean, denak aktibatzen dira: batzuk biktimarekin geratzen dira, defendatu egiten dute, beste batzuek lagundu diezaiokeen norbaiti jakinarazten diote. Ikasleek erakusten dute ez dutela indarkeriazko portaerarik onartuko, eta pertsona bortitzek eta jazarleek ikaskideen laguntza eta laguntasuna baino ez dute izango jokabide horiek izateari uzten diotenean, hau da, ondo tratatzen dutenean. Ausarten kluben bidezko funtzionamendu horrek indarkeria isolatzaile gisa identifikatu dena prebenitzen eta gainditzen laguntzen du. Indarkeria zero ausarten klubak indarkeria hori gainditzen laguntzen du; izan ere, jarduten duten eta defendatzen duten pertsonak ez daude inoiz bakarrik; beti aurkitzen dituzte haien ondoan kokatzen direnak.

Horrela, irakasleak ez dira bakarrik ondo dagoena edo gaizki dagoena esaten dutenak, baizik eta ikasleek indarkeriarik gabeko harremanak sortzea gidatzen dute, baliozkotasun-argudioekin, modu askean, inork ez erasotzeko beldurrik gabe eta indarkeria geldiarazteko modu desberdinak eztabaidatuz, eguneroko harremanetan indarkeria gehiago erabili gabe.

Eraginkorra izan dadin, irakasleen eta helduen zeregina oso garrantzitsua da; izan ere, frogatu da, indarkeriaren aurrean jarduten dutenean, aukera gehiago daudela ikasleek salatzeko eta jarduteko.

Ekintza ausart partekatuek elkartasun-olatuak eragiten dituzte, eta zabaldu egiten dira, eta hezkuntza-espazio seguruak sortzen dituzte, non inork ez duen beldurrik biktimak defendatzeko eta jarduteko. Ongizateko hezkuntza-giro hori lortzen denean, gero eta leku gutxiago dago indarkeriarako, eta leku gehiago kalitatezko harremanetarako, hain baitira beharrezkoak haurtzaroan eta gaztaroan bizitza-ibilbide onenak lortzeko.

Egilea: Sara Carbonell