Dakigunez, haur eta nerabeek jasan dezaketen arazo sozial garrantzitsuenetako bat jazarpena da, eta ondorio larriak ditu. Azken hamarkadan jazarpenari buruzko gero eta ikerketa gehiago egin diren arren, azterlan gutxi batzuek baino ez dituzte aztertu jazarpenagatiko biktimizazio motak. Gainera, gizarte-laguntzak jazarpenaren murrizketarekin lotzeko mekanismoak ez dira asko aztertu oraindik.

Exploring the association between social support and patterns of bullying victimization among school-aged adolescents ikerketaren helburua jazarpenagatiko biktimizazio-tipologiak aztertzea da, baita biktimizazio horiek familiaren, lankideen eta erakundeen gizarte-laguntzarekin duten harremana ere. Koreako 11.094 neraberen lagin adierazgarri batean egin da.

Jazarpenagatiko bost biktimizazio mota aurkitu ziren:

(1) larderia handia/anizkoitza jasan duten biktimak,

(2) biktima tradizionalak,

(3) biktima zibernetikoak,

(4) hitzezko biktimak

eta (5) parte hartu ez duten parte-hartzaileak

Emaitzen arabera, familiaren babesa eta lankideen laguntza dira eraginkorrenak jazarpen handia/anizkoitza saihesteko edo gainditzeko, eta erakundeen babesak, berriz, handitu egiten du jazarpen handi/anizkoitzagatiko biktimizazio-arriskua. Emaitza horiek adierazten dute beharrezkoa dela harremanetan eta familien eta lankideen zereginean oinarritutako esku-hartze eta prebentzio programak garatzea.

Era berean, eta ikusirik erakundeen babesak arriskua handitzen duela, oso ondo aztertu behar da zer babes ematen den eta jazarpenaren aurkako politika onak ezartzeko beharra, eta eskola-giro positiboa garatzeko beharra ere planteatzen da.

Egilea: Mª Luisa Jaussi