Genero-indarkeria osasun publikoko arazo bat da mundu osoan, eta gero eta gazteagoetan gertatzen da. Gainera, literatur zientifikoak erakutsi du eskoletan martxan jartzen diren esku-hartze askok emaitzak hobetu ez ezik, okertzen dituztela. Beraz, zein dira eraginkorrak?

Early Educational Interventions to Prevent Gender-Based Violence: A Systematic Review ikerketan, ikastetxeetan azken 12 urteetako genero-indarkeriaren prebentzioan eta murrizketan eragin positiboa izan duten esku-hartzeen berrikuspen sistematikoa egin da, hasierako hezkuntza-etapetara bideratuta. Datu-base zientifikoetan (WoS, SCOPUS, ERIC, PsycINFO) bilaketa zabala egin zen 2007tik 2022ra. Lehen baheketa egin zen gero ebaluatzeko, eta 70 artikulu hautatu ziren bikoiztasunak ezabatu ondoren eta inklusio-irizpideen arabera. Gero, 40 artikulu, bigarren galbahean aukeratuak, non artikuluak aztertu eta testu osoa irakurtzen zen, hautagarritasunerako. Azkenean, 13 ikerketa egokitzat jo ziren.

Emaitzek baieztatzen dute eskola-etapa hauetan gutxi direla gai horretara bideratutako esku-hartzeak. Gabezia hori azaltzeko arrazoietako bat da irakasleek eta gainerako helduek ez dituztela genero-indarkeriarekin lotutako hainbat jokabide genero-indarkeria gisa interpretatzen. Izan ere, genero indarkeriaren arazoa nerabezarotik edo txiki-txikitatik hasten da kontuan hartzen, interbentzio kopurua nabarmen handitzen denean. Izan ere, eskolaurreko haurretan egin diren bi interbentzio bakarrak genero-estereotipoei aurre egitera bideratuta daude. 

Ikasitako programa gehienak curriculumean txertatzen dira, eta horrek eskola-testuinguruan arrakasta izatea errazten du. Gainera, beste kide batzuen parte-hartzea ikaskuntzaren eraginkortasunarekin lotuta dago. Hainbat programa arrakastatsuren ezaugarria elkarrizketa eta ikasleen parte-hartzea sustatzea da. Ikerketek erakutsi dute garrantzitsua dela ikasleen ahotsak entzutea, testuinguru berdintsuak eta seguruak sortzeko.

Funtsezkoa da programak ebidentzia zientifikoan oinarritzea, hau da, genero-indarkeria prebenitzeko eraginkorrak direla erakutsi duten beste esku-hartze batzuetan. Ebidentzian oinarritutako hezkuntzak kalitatezko hezkuntza ematen die ikasle guztiei.

Egilea: Ane López de Aguileta