Gizarte- eta hezkuntza-desberdintasunen azterketa eta horiek gizarte-desberdintasunekin duten lotura ardatz historikoa da hezkuntzaren soziologian (Feito et al., 2022), irakaskuntzaren demokratizazioan eta aukera-berdintasunean (UNESCO,1977). Desberdintasun sozialak hezkuntza-errendimenduan dituen ondorioak hainbat aldaerarekin aztertu dira azken berrogeita hamar urteetan.

Hori horrela, Hipatia Press aldizkari zientifikoan berriki argitaratu den ondorengo artikulu honetan La segregación escolar y su impacto en el rendimiendo académico del alumnado de Educación Primaria en España, Leopoldo Cabrera eta Daniel Bianchi ikertzaileek, desberdintasun sozialak lehen hezkuntzako ikasleen eskolatze diferentzialean dituen ondorioak aztertzen dituzte bai eta kanpo-ebaluazioko probetako emaitza akademiko desorekatuetan duen eragina ere. 

Egungo errealitateak eta iraganak ondorio negatiboak erakusten dituzten gizarte-, ekonomia – eta kultura-egoera ahuleko ikasleek errendimendu akademikoan, gizarte-osaeraren arabera bereizitako ikastetxeetan hein handiagoan eskolatuta baitaude. 

Duela hamarkada batzuetatik hona, Espainiako lehen hezkuntzan erabat eskolatuta dagoen hezkuntzaren demokratizazioaz ez du ikasleen emaitza akademikoen ausazkotasuna konpondu, aukera berdineko eskolatze-prozesuetan espero zitekeena. 

Gainera, eskolen osaera sozialaren aldagaiak, ikasleen indize sozioekonomiko eta kultural familiarrekin sortuak, ondorio esanguratsuak erakusten ditu lehen hezkuntzako ikasleen matematika-errendimenduan, nahiz eta osaera sozial bereko ikastetxeek haien artean aldakortasun nabarmena erakusten duten, eta horrek ziurtatzen du eskolek emaitza akademikoak aldatzeko gaitasuna dutela, ikasleen osaeraren araberako karakterizazioa aldatzeko gaitasuna dutela, ikasleen osaeraren araberako karakterizazioa alde batera utzita. Datuak TIMSS 2019 txostenetik datoz, IEAk 2020ko abenduan argitaratuta. 

Egilea: Ane Olmedillo