Hezkuntzak duen zeregina funtsezkoa da haur eta nerabe ahulenen artean. Izan ere, garrantzi handikoa da bizi dituzten desabantailak gainditzen laguntzeko. 

Hain zuzen ere, traba horiek gazte horien hezkuntza-errealitatean eragiten dute, eta, batez ere, errendimendu akademiko txikia eta eskola-uzte goiztiarraren tasa handiak dituzte. 

Gauzak horrela, zer egin dezake eskolak egoera hori ekiditeko eta egoitza-harreran bizi diren ikasleen eskola-arrakasta sustatzeko?

Biztanleria horren arrakasta akademikoa eta unibertsitate-hezkuntzarako sarbidea errazten duten faktoreak identifikatzeko xedearekin, 2015. urtean ikerketa bat egin zuten estatuaren tutoretzapeko adingabeek, egoitza-harreran edo familian, hezkuntzarako sarbidea izateari buruz. Ikerketa horren emaitzak Australian Social Work aldizkarian argitaratu ziren: The Education of Children in Out-of-home.

Ikerketan, Australiako estatuak babestutako 18 emakumeren esperientzien zein ibilbideen kontakizunak erabili zituzten, gutxienez hiru ustez, 8 urtetik aurrera eta unibertsitate-titulu bat lortuta. 

Metodologia narratiboaren bidez, goi-mailako ikasketak egiteko bi sarbide mota identifikatu zituzten ikertzaileek: 

  • Direct group: sarbide zuzena. Pertsona heldu batek motibazioa, orientazioa, baliabideak eta itxaropen handiak dituenean. 
  • Return group: hezkuntza-sistemara itzultzeko beste sarbide bat, adandonu-denbora baten ondoren. 

Azterlan horrek honako hau frogatu zuen: nahiz eta esperientzia asko bizi izan dituzten (bertan behera uztea, lekualdaketa ugari, autoestimu baxua, baliabide falta…), emakume horiek unibertsitatean sartzea erraztu duten faktoreak baliabideak eskuratzea haiengan jarritako itxaropen handian, erresilientzia-gaitasuna eta, batez ere, pertsona heldu batek bere ingurunean duen lotura eta eragina positiboa izan direla, unibertsitate-ikasketei buruzko informazioa eman eta kezka akademikoak babesten baititu. 

Azken batean, testuinguru abegikorra eskuratzea da garrantzitsuena, eskolaz kanpo hainbat alorretan babesgabetasuna bizi duten edo bizi izan duten ikasle horientzat. Izan ere, Acevo et Mondragon-en (2005) hitzetan, ikerketa eta esperientzia hezigarri askok baieztatzen dute irakasleek zein eskolak ikasleen bizitza eraldatzeko ahalmena dutela.

Egilea: Ane Olmedillo Berasategi