Gaur egun, berdin dio non bizi den, neska bat arriskuan dago indarkeriarekin topo egiteko espazio bakoitzean, online, ikasgelan, etxean eta bere komunitatean. Haien osasunari eta ongizateari buruzko erabakiak hartu behar direnean, neskek oraindik ere oztopo handiak izaten dituzte beren behar espezifikoak asetzeko osasun-zerbitzuetara iristeko eta haietaz baliatzeko. Mundu osoko hezkuntza-sistemek huts egiten dute ziurtatzeko neskatoek eskola segurua dutela, curriculum garrantzitsua dutela, eta profesional gaituek laguntza ematen dietela neskei hezkuntzatik lanerako trantsizioan.

Honako hauek dira a New Era for Girls: taking stock on 25 years of progress (Haurrentzako aro berria: 25 urteko aurrerapenaren balantzea) txostenaren ondorioetako batzuk. Beijingeko Adierazpenaren eta Ekintza Plataformaren (emakumeen eta nesken eskubideak sustatzeko plan historikoa) 25. urteurrena ospatzeko Generación Igualdad kanpainaren barruan argitaratu zen. Txosten horren arabera, emakumeen eta neskatoen aurkako indarkeria maiztasunez gertatu ez ezik, onartu ere egiten da.

Neskek eta emakumeek genero-indarkeria jasaten dutenean, inpaktuak bizitza osorako izaten dira, eta GIB, nahi gabeko haurdunaldia, alkohola, abusua, suizidioa eta depresioa izateko arriskua handitzen da. Horregatik, datuak kezkagarriak dira. 15-19 urteko 20 neskatatik batek (13 milioi inguru) bortxaketa bat jasan du bere bizitzan, sexu-abusu mota bortitzenetako bat. 2016an, mundu osoan hautemandako salerosketaren biktimen % 70 emakumeak eta neskatoak ziren, gehienak sexu-esplotaziorako. Haurren ezkontza eta emakumeen genitalen mutilazioa bezalako praktikek mundu osoko milioika neskatoren bizitzak eta potentziala aldatzen eta kaltetzen jarraitzen dute.

Halaber, dokumentuak nesken nutrizioaren eta osasunaren arloko joera negatiboak adierazten ditu, eta horietako asko pentsaezinak ziren duela mende laurden: neska nerabeek sexu-transmisiozko infekzioak hartzeko arrisku handia dute oraindik ere, GIB/HIESa barne; suizidioa da, gaur egun, 15-19 urteko nerabeen artean bigarren heriotza-kausa, amaren patologiek soilik gainditzen dutena; haurtzaroko obesitatea gero eta handiagoa da.

“Benetako berdintasuna iritsiko da soilik neska guztiak indarkeriatik salbu daudenean, beren eskubideak baliatzeko askatasuna dutenean eta bizitzan aukera berberak izan ditzaketenean”, adierazi du Henrietta Forek, UNICEFeko zuzendari exekutiboak.

Txostenean hainbat neurri hartzeko eskatzen da:

1. Jatorri geografiko eta etniko guztietako eta diru-sarreren eta gizarte-izaeraren maila guztietako neskatoak aldaketaren aldeko eragile eta konponbideen sortzaile bihurtzeko, ausart eta asmo handiko agertzeko aukerak ospatzea eta zabaltzea, beren gorputzekin, komunitateekin, hezkuntzarekin eta etorkizunarekin zerikusia duten elkarrizketa, plataforma eta prozesuetan beren ahots, iritzi eta ideiak emanez.

2. Politika eta programetan egindako inbertsioak handitzea, laugarren industria-iraultzarako eta belaunaldi-mugimendurako gaitasunak sustatzen dituztenak barne, genero-indarkeriari, haurren ezkontzari eta emakumeen genitalen mutilazioari amaiera emateko.

3. Ezagutzak mugatuak diren esparruetan kalitate handiko datuak eta ikerketak ekoizteko, aztertzeko eta erabiltzeko inbertsioak areagotzea, adinaren eta sexuaren arabera banakatuta, hala nola genero-indarkeria, XXI. menderako gaitasunak eskuratzea, nerabeen elikadura eta osasun mentala.

Ildo horretan, ikerketa zientifikoek jasotzen dute gehiago inbertitu behar dela prebentzioan eta arrakastazko eredu proaktiboen sustapenean, indarkeriarik gabeko harreman osasuntsuak sustatzeko, gizartearen, komunitateen eta ekintzaileen sektore guztiak inplikatuko dituen ikuspegi zabal batetik.

Martxoaren 8a baino haratago, milioika emakumek eta gizonek ere egunero lan egiten dute berdintasunaren eta indarkeria desagerrarazteko helburuak errealitate izan daitezen. Hezkuntzan, egungo ikerketak esaten digu haurren hezkuntza goiztiarra funtsezko fokua dela etorkizuneko gizarteak eraldatzeko. Horregatik, garrantzi berezia hartzen dute haurrak lehen haurtzarotik beren komunitateetan aldaketarako eragile bihurtzeko trebetasunak sustatzeko bultzatzen ditugun programek, eta harreman horiek indarkeriarik gabeko gero eta mundu askeagoa lortzeko izango duten eraginak.

Egilea: Isabel Mendizabal

IMG_-ua20bk