Articles by Harkaitz Zubiri

Ikerketek argi frogatu dute hezkuntza dialogikoa eraginkorragoa dela

2020an gauden arren, ikasgela askotan oraindik IRE (Initiation-Response-Evaluation) eredua gailentzen da: batik bat irakasleak hitz egiten du, ikasleei galdera itxiak egiten dizkie, eta benetako elkarrizketarako tarterik ia ez du uzten. Ikerketak garbi erakutsi du IRE…


Zenbat urterekin dira gai umeak elkarren artean lankidetzan aritzeko?

Gizaberea oso animalia berezia da. Beste espezieek ez bezalako ahalmena dauka kognitiboki oso konplexuak diren jarduera kolaboratiboetan parte hartzeko. Bizitzaren lehenengo 14 hilabeteetan nabarmen garatzen dira trebezia horiek. Helduagoekiko harremanean gertatzen da hori. Umeak jabetzen…


Zer da lehenengo, garatzea ala ikastea?

Piaget-ek oso ikerketa-lagin txikiarekin orokortu zituen bere aurkikuntzak. Piageten arabera, umeek pausoka zenbait garapen-estadio pasatzen dituzte. Piageten ikuspegitik, umea garapen-estadio jakin batean ez badago, ezin du garapen-estadio horri dagokiona ikasi. Garatu arte itxoin behar du….


Zertarako balio du idazlan kolaboratibo batek?

Hizkuntzak ikasteko ezinbestekoa da ahozko jardueretan aritzea. Ahozko interakzioak ahalbidetzen du hizkuntza erabiltzea, eta horri esker ikasten da hitz egiten. Baina kontuz: ahozko atazen eraginkortasuna ikusita, baten batek pentsa dezake, agian, idatzizko atazak ez direla…


Buruko osasuna lantzeko ikuspegia eguneratzen

Biopsikosoziala. Termino hori proposatu zuen George Engel-ek 1977. urtean buruko osasuna ezaugarritzeko. Harrezkero, ikuspegi biomedikoa ez da bakarra izan. Hori izan zen lehenengo jauzia. Baina harrezkero beste hainbat aldaketa ere gertatu dira. Hurrengo jauziak zaintzaren…


Bost gako Solasaldi Literario Dialogikoek ondo funtziona dezaten

Kanpotik begiratuta pentsa daiteke Solasaldi Literario Dialogikoak ondo funtziona dezan nahikoa dela etxean liburua irakurtzea eta azpimarratzea eta, gero, azpimarratutako parrafoei buruz taldean hitz egitea. Baina hainbat ikerketak erakutsi digute lehenengo bistadizoan, agian, ikusiko ez…


Jokabide prosoziala daukaten ikasleek emaitza akademiko hobeak lortzen dituzte

Gauza asko ikasten ditugu eskolan, baina ez ditugu modu isolatuan ikasten. Elkar elikatzen dute, agian guk uste genuena baino gehiago. Fenomeno horiek aztertu nahi izan zituzten Erromako Sapienza Unibertsitateko Caprara-k, Barbaranelli-k eta Pastorelli-k eta Stanford…


Ikaskuntzaren aldamiajea eraginkorra izan dadin

Bakarka egin ezin duguna besteen laguntzarekin egiteko gai izaten gara batzuetan. Hori da aldamiajearen ideiaren funtsa. Baina ez du beti ondo funtzionatzen. Baldintza batzuetan ez da eraginkorra. Amsterdameko Unibertsitateko Janneke van de Pol, Monique Volman…


Gozo bat altzariaren gainean. Nola iritsi?

Ez zeukan denbora askorik, bazekien. Tuberkulosiak jota zegoenez, edozein momentutan buka zitekeen bere mundualdia. Azkar izan zen, 37 urterekin. Baina ordurako lortu egin zuen ikertzaile-taldea osatzea eta mugarri izango ziren aurkikuntzak egitea. Lev Vygotski-k eta…


Eztabaida baten amaiera (2): hurbilpen fonetikoaren ondoren, zer egin irakurtzen ikasteko?

Nola ikasten da irakurtzen? Hainbat urtez luzatu da eztabaida, baina ikerketa zientifikoak argitu du auzia. Irakurtzen ikasten hasteko modurik eraginkorrena hurbilpen fonetikoa da: letren eta soinuen arteko harremana esplizituki irakastea da onena, Haur Hezkuntzan hasita….