XXI. mendeko feminismoaren inguruko eztabaida zientifikoek gero eta gehiago eskatzen dute feminismo mainstream-ak zuriak ez diren emakumeen ahotsak barne har ditzan, baita Hego Globalean gertatzen ari diren feminismoaren lanari eta adierazpenei erreparatzea ere. Nahiz eta Estatu Batuetan aurrerapenak egin diren feminismo ez-zuriaren lana eta eskaerak aitortzeko, Europa atzerago doa migratzailea ez den gutxiengo etniko handienaren, ijitoen, ekarpen eta eskakizun feministak aitortzeko eta zabaltzeko orduan.

Artikulu honetan 23 emakume errumaniar eta heldu gazteekin egindako landa-lan kualitatiboen ondorioak aurkezten dira, Espainia osoko erakunde zibikoetan antolatuta, feminismoa nola ulertzen eta esperimentatzen duten aztertzeko. Gizon eta emakume ijitoen arteko genero berdintasunaren alde lan egin arren, baita emakume ijitoen eta ez ijitoen arteko berdintasunaren alde ere, asko ez dira feminismoaren irudikapen nagusiekin identifikatzen. Emaitzek hiru elementu nagusi nabarmentzen dituzte emakume horiek feminismo ijito gisa aldarrikatuko luketenaren inguruan: gizonek aliatu gisa duten rola, askatasuna emakume gisa aldarrikatzea ijitoen kultura-identitatearen alderdi nagusi gisa, eta desberdintasunen berdintasunaren ideia sustatzen eta babesten duen feminismo baten alde egitea.

Adibidez, Sulamita gazte ijito batek azaltzen du zenbat diskriminazio-egoera bizi dituen bere eguneroko bizitzan emakume izateagatik, baina baita ijito izateagatik ere:

“Feministek” emakume batengan pentsatzen dutenean, ez dute inoiz emakume ijitoarengan pentsatzen. Emakumeen kategoriarik ere ez al dugu? “Ijitoak gara. Amaitu da eztabaida “(…) Guk askatasunaz ulertzen duguna bestelakoa da… [feministek] espero dute bereizi egingo dituzula zu ijitoa izatea eta zu emakumea izatea, eta nik ezin dut banandu… askotan gertatzen zaidana da emakumea naizelako eta ijitoa naizelako. Intersekzionalitateaz ari badira. Hau da intersekzionalitatea. (Sulamita)

Elkarrizketatutako emakumeek nabarmentzen dute elementu horiek feminismo nagusiak zurrun markoztatzen dituela askotan, etnia eta kultura aldakuntzen tapiz aberatsa ez ezagutuz. Behean, Lucíak argi eta garbi erakusten du amatasunari buruzko bere ikuspegia, bai emakume gisa, bai ijito gisa:

Emakume ijitoak ez du mendetasuna ezaugarri; aitzitik, familiaren barruan indar posizioa izan du. Askatasunak berebiziko garrantzia du guretzat — eskubidea dugu gure gorputzari buruzko erabakiak hartzeko, seme-alabak izan ala ez, hori bat ere ez izan edo lau izan. Ama gazte izateko hautua ez zen oldartsua izan; kontu handiz aztertu nuen erabakia izan zen. (Lucia)

Azterlanean parte hartu zutenek agerian utzi zuten beren erakundeetan aktiboki dihardutela genero-indarkeriari buruzko sentsibilizazioan eta argitasunean. Horregatik, beren ikaskide feministen eztabaida publikoetan parte hartzeko baimena eskatzen dute, beren esperientziak emanez, lurrean egiten ari diren lanarekin, oinarri berdintzailea erabiliz, eta ez “sorbalda gainetik begiratua” — Juanak esan zuen bezala —. Horrek esan nahi du, Sofiak behean dioen bezala, elkarrengandik ikasi behar dela. Azaldu zuen emakume errumaniarren erakunde batzuk lan baliotsua egiten ari direla maskulinitate alternatiboak sustatzen, neskak indarkeriatik urrun dauden erakargarritasun-eredu maskulinoetan hezten:

Gure erakundean maskulinitate berrien gaia lantzen ari gara, baita mugimendu feministaren parte gisa ere. Horregatik, gai izan behar dugu lan hau eta esperientzia horiek beste feminismo batzuekin partekatzeko, baldintza berdinetan. (Juana)

Ikerketak agerian uzten du ijito emakumeen oinarrizko ahalegina, eta nabarmentzen du feminismo mainstream-erako deia, “beste emakumeak” horien ikuspegiak sartzeko. Indarkeria eta sexismoa bezalako gai orokortuen artean, elkarrizketa sustatzea funtsezkoa da, batez ere Gizarte Dialogikoaren testuinguruan. Komunikazio-bideak ezartzea, harremanak eratzeko elkarrizketaren funtsa onartzea eta gizabanakorik baztertuta ez dagoela bermatzea ez da hautu hutsa, betebehar etiko, sozial eta zientifikoa da orain. Erantzukizun hori gero eta nabarmenagoa da gai kritiko horien ikerketaren esparruan.