Europatik ikerketan ikuspegi ko-sortzailea kontuan izatea bultzatzen da; horrek esan nahi du zientzia gizartearekin batera eraiki behar dela. Jarraibide horiek kontuan hartuta, CONSENT proiektuan, gazteek elkarrizketaren bidez egindako ekarpenei buruzko ikerketa bat egin da (Contributions of young people in dialogue with scientific evidence on sexual consent), sexu-adostasunarekin lotutako ebidentzia zientifikoekin. Ikerketa horrek gazteen arteko sexu-adostasuna ikertzen du, komunikazio ekintzak oinarri hartuta. Horren helburua da parte-hartzaileak ahalduntzea eta biktimizazioa prebenitzea, eta gazteak inplikatzea ebidentzia zientifikoa sortzeko prozesuetan, haien ikuspegiak eman eta komunikazio-ekintzen bidez sexu-adostasuna osoki uler dezaten. Ikerketa horren bidez, aldaketa positiboa bultzatu eta gazteentzako ingurune seguruagoak sustatu nahi dira.

Ikerketan 18 eta 25 urte bitarteko 77 gaztek hartu zuten parte. Gazteekin batera, ezagutza zientifikoak bi prozesutan ko-sortu ziren: lehenik, landa-lanerako tresna, galdetegi-gidoi bat, garatuz; eta, bigarrenik, ikertzaileekin elkarrizketetan eta talde fokaletan parte hartuz, sexu-adostasunaren ikuspegi hori are gehiago aztertzeko. Ikerketa-prozesu osoan zehar, azterlan horrek parte-hartze aktiboa izan zuen, parte hartu zuten gazteekin egindako elkarrizketa intersubjektibo batean, eta elkarlaneko ikuspegia sustatu zuen, ezagutza berriak batera sortzeko. Galdetegiaren gidoia elkarrekin sortuz, pertzepzio baliotsuak lortu ziren, bai tresnaren garapenean, bai landa-lanean, eta gazteen arteko sexu-adostasuna ulertzeko arrakala itxi zen.

Ikerketak erakusten du gazteen ikuspegiek ekarpen baliotsuak eskaintzen dituztela ikertzaileek landa-lanean aurkeztutako teoriak aztertzeko. Ikuspegi horiek txertatzean, adostasun sexualaren konplexutasuna uler dezakegu. Azterlanean hartutako partaidetza-ikuspegiak gazteen parte-hartze handiagoa sustatzen du, eta ahaldundu egiten ditu, prozesu zientifikoari forma aktiboa emateko. Horrek erakusten du ezagutza zientifikoa hobetu egin daitekeela gizartearekin hitz eginez, kasu honetan, sexu-adostasunari buruz eztabaidatzen ari diren gazteekin. Beste aldetik, sexu-adostasun askean eragina duten faktoreei buruzko berdintasunezko elkarrizketa errazten duenez, ikerketaren emaitzek erakusten dute zientzian oinarritutako elkarrizketak “diskurtso hertsatzailea” eta “botere-harremanak” identifikatzea errazten duela, eta gazteak gaitzeko ahalmena duela, etorkizunean egoera hertsagarriak antzeman eta saihesteko.

Elkarrizketak eta ebidentzia zientifikorako sarbideak aurrera egin ahala, onespenaren ulermen zehatzean eragiten duten ideiak sortzen dira, aldez aurreko baldintza baita derrigortzerik gabeko guneak sustatzeko, eta haien askatasuna eta haiekin harremanetan dauden pertsonena bultzatzeko.

Ebidentzia zientifikoak iradokitzen duenez, gazteek askotan sexu-adostasunari buruzko elkarrizketak saihesten dituzte, baina ikerketan parte hartzeak gaiari buruzko hausnarketa sakonak eragin ditu, beste testuinguru batean gertatuko ez liratekeenak. Ezagutza zientifikoan aurrera egin ahal izateko, ikerkuntzak ko-sorkuntzan oinarrituta egoteak teoriak eta ikerketak findu eta hobetzen ditu, eta gazteekin izandako elkarrizketa horiek etengabeko aurrerapen zientifikoari laguntzen diote, baita kalteak prebenitzen eta harreman osasungarriak sustatzen ere.

Argazkia: Unsplash

Egilea: Garazi Alvarez