Artikulu hau Periodico Educación-etik itzulita dago: https://periodicoeducacion.info/2024/02/13/sacar-al-alumnado-recien-llegado-del-aula-para-aprender-la-lengua-de-llegada/

Nire irakasle ibilbidean, askotan hitz egin dut horri buruz lankideekin. Maisu-maistrek eta espezialistek, banaka edo talde homogeneo txikietan, ikasle iritsi berriak ikasgelatik ateratzen zituzten helmugako hizkuntza (L2) ikasteko, konbentzituta eta konbentzituta hori zela modurik onena.

Benetan da helmugako eskolako hizkuntza ikasteko modurik onena ikasle iritsi berrientzat? Ikasle horiei 2. mailako ikaskuntza-baldintza onenak eskaintzen ari al gatzaizkie?

Gaiari buruz hausnartuz, galdera horiei erantzuten lagun diezaguketen hiru ebidentzia hartu ditut kontuan. Kontuan hartu beharreko lehen ebidentzietako bat da duela hamarkada batzuk frogatu zela taldekatze homogeneoek desberdintasun sozialak eta hezkuntzakoak sortzen zituztela, baita ondorio negatiboak ere ikasleen autoestimuan eta gutxiagotasun- eta lotsa-sentimenduak ikasleengan. Bigarren ebidentzia familien parte-hartzea da. Artikulu askotan agerian geratzen dira familiek seme-alaben ikaskuntza-prozesuan parte hartzearen abantailak. Eta hirugarren ebidentzia da elkarrekintzak berebiziko garrantzia duela helmugako hizkuntzaren ikaskuntzan; emaitzak aurkitu dira gramatikaren, hiztegiaren eta ahoskeraren hobekuntzan.

Hiru ebidentzia horiek kontuan hartuta, nire lanbide-esperientzian zehar 2H ikasi berri duten ikasleei lagundu dieten praktiketako batzuk eskaini nahi ditut.

Talde interaktiboak (IT) hizkuntza-interakzioak bultzatzeko jardunbide onenetako bat dira. Taldekatzeko modu horrek, gainera, heldu baten laguntza izan dezake, ikasle iritsi berrien parte-hartzea erraztuko duena eta beste ikasle batzuek antzeko egoeretan nola lagundu jakiteko eredua izango dena. IT egiten badugu eta banaketa modu hori talde txiki heterogeneoetan mantentzen badugu ikasgai gehienetan, berdinen arteko laguntza orokortu egiten da eta elkarreraginek jarraitu egiten dute. Elkarreraginen aniztasuna eta aberastasuna ikasteko espazioak kontuan hartuta ere lor dezakegu. Patioa 2H ikasteko aparteko espazioa da, eta, interes-taldeetan parte hartzeari esker, ingurune horretan sortzen diren elkarrekintzak erraztu daitezke.

Beste espazio batean aberatsak eta askotarikoak diren elkarrekintzak bultzatzeko beste jardunbide bikain bat tutoretzapeko liburutegia da. Ikaskuntzei laguntzeko ingurune horrek, eskola-orduetatik kanpo eta boluntarioekin, HH-ren ikaskuntza bizkortu dezake, espazio ezin hobea eta lasaiagoa eskaintzen baitu, hizkuntza-interakzio berrien bidez ikasten jarraitzeko.

Iritsi berri diren ikasleei ehuneko ehunean hizkuntza-jarduera batean parte hartzeko aukera ematen dien beste jarduera bat dira literatura-solasaldi dialogikoak. Tutoretzapeko liburutegian, iritsi berri diren ikasleek irakasle, boluntario edo antzeko batekin presta dezakete solasaldia, testua interpretatzen eta bere hitzaldia prestatzen laguntzeko.

Tutore irakurlea – edo irakurlearen babesa – (berdinen arteko tutoretza-praktika, non goi-mailako ikastaroetako ikasle batek beste bati tutoretza ematen dion irakurketa dialogikoan) aukera bikaina da hizkuntza ikasten jarraitzeko; izan ere, harreman berezia ezartzen da tutorearen eta ikasle tutorizatuaren artean, hizkuntza- eta sozializazio-alderdi ugari errazten dituena. Praktika horrek ikasgelako espazioa gaindi dezake; hala, ikasle-bikote horien arteko elkarreraginek patioan jarraitzen dute, baita eskolatik kanpoko inguruneetan ere.

Egilea: Begoña Flos

Arestian aipatutako praktikez gain, familiako kideren batek tutoretzapeko liburutegian, talde interaktiboetan edo eskola barruko prestakuntzaren batean parte hartu ahal izatea lortzen badugu, iritsi berri diren ikasleei ahalik eta arrakasta-bermerik handienak eskainiko dizkiegu.

Ikerketak berresten du interakzioa tresna eraginkorra dela hizkuntza bat ikasteko, baina haren eraginkortasunari eragiten dioten beste faktore batzuk aztertzen jarraitu behar du, ikasleek ahalik eta onurarik handiena jaso dezaten 2. hizkuntza eta komunikazio-trebetasunak garatzeko.