Duela hilabete batzuk, Adiccion aldizkariak ikerketa bat argitaratu zuen, mundu osoko gazteen eta nerabeen % 60k noizbait edari energetikoak hartu zituztela erakusten zuena. Mota horretako azterlanak ugaritu egin dira, eta kezka handia dago munduko herrialde gehienetan produktu era horien kontsumoaren fenomenoa gero eta hedatuagoa dagoelako. Izan ere, produktu horiek, berehalako energiaren eta errendimenduaren hobekuntzaren promesaren azpian, arazo esanguratsuak dituzte nerabeen eta gazteen osasun fisiko eta mentalerako.

Edari energetikoek, batez beste, litroko 150 mg-ko kafeina dute, bai eta azukrea, bitaminak, mineralak eta aminoazidoak ere, kantitate aldakorretan, eta komunikabideetan eta sare sozialetan askatasunez iragartzen dira dibertimenduaren bultzatzaile kaltegabe gisa; hala ere, ez da hori gero eta ikerketa gehiagok esaten dutena.

Duela gutxi, BMJ Open aldizkariak ikerketa bat argitaratu du, non edari energetikoak hartzea unibertsitateko ikasleen loaren eta loezinaren kalitate txarrarekin erlazionatzen den.

Norvegian 18 eta 35 urte bitarteko 53.266 pertsonari egindako inkestetan oinarritutako emaitzek erakusten dutenez, zenbat eta gehiago kontsumitu, orduan eta gutxiago dira gauez lo egiteko orduak. Lo-orduen kopuruaz gain, loaren kalitatea ere aztertu zuten, eta horrek ere kalte egiten zion.

Inkestari emandako erantzunek argi eta garbi erakusten dute sexuen araberako aldeak daudela kontsumo-ereduetan. Emakumeek edari energetiko gutxiago hartzen dituzte, eta gutxiago astean. Hala ere, bi sexuetan dosi-erantzun erlazio argia ikusi zen ahorakinaren eta lo-ordu kopuru txikiagoaren artean.

Eguneroko kontsumoa deklaratzean, gizonezkoek zein emakumezkoek ordu erdi inguru gutxiago lo egin zuten noizbehinka edo erabilera nulua zuten parte-hartzaileek baino. Lokartu ondoren esnatzeari eta loak hartzeko denbora luzeagoari dagokionez ere antzeko elkarketak ikusi ziren.

Insomnioa ohikoagoa da, halaber, eguneroko kontsumoa aitortzen zuten emakumeen eta gizonen artean, noizbehinkako erabilera edo erabilera nulua aitortzen zutenen artean baino.

Behaketa-azterketa denez, ezin da kausari buruzko ondoriorik atera. Hala ere, ikertzaileek uste dute beren ondorioek erakusten dutela lotura sendoa dagoela edari energetikoen kontsumoaren maiztasunaren eta loaren parametroen artean. Gehiago eta sakonago ikertzea garrantzitsutzat jotzen dute fenomenoa oso hedatuta baitago.

Ikertzaileetako batek, Siri Kaldenbachek, SINCen aldizkariari egindako adierazpenetan zera dio “Gure helburua da kontsumitzaileari jakinaraztea kantitate handiak edatea ez dela onuragarria ondo lo egiteko, eta agian ikasleek kontu handiz ibili beharko luketela edari horiek hartzean, gai berari buruzko beste herrialde batzuetako beste ikerketa batzuetan ere egiaztatzen den bezala”.

Egilea: Luisa María Puertas