Talde sozioekonomiko baxuetako pertsona batzuei musika klasikoaz gozatzea eragozten dien oztopoetako bat autore batzuek defendatu duten elitismo kulturalarekin lotuta dago. Zehazkiago, Bourdieu bezalako soziologoek idatzi zuten kapital kulturala klase sozialen arabera banatzen dela, hau da, klase sozial bakoitzari arte eta gustu mota bat lotzen zaiola. Horrelako teoriek uste zuten erudito batzuek bakarrik ulertzen eta interpretatzen zituztela zenbait obra kultural.

Teoria hauek ikertzaile askorengan eragin handia izan duten bitartean, beste askok zalantzan jarri eta desafiatu egin dituzte.  Elitismo horri erantzuteko, Tertulia Dialogikoak asko ikertu eta definitu dira Hezkuntza Jarduera Arrakastatsu gisa (HJA), nazioartean emaitza ezin hobeak lortzeko. Tertulia Dialogiko Musikalak (TDM) HJA-en parte da, pertsona asko musika klasikotik aldentzen dituzten oztopoak gainditzen laguntzen duena. Lehen TDMa 1983an sortu zuen Ramon Flechak, non parte hartzaileekin batera obra klasikoak aukeratu zituzten.

Ikerketa ugari dago Tertulia Dialogikoei eta horien onurei buruz. Hala ere, gutxiago dakigu modalitate musikalaren bidez, TDMen bidez, musikaren eremura egiten duten transferentziaz. Hori dela eta, ikerketa honek TDMen musika klasikoaren zaletasunaren sarbidea eta garapena nola susta dezaketen aztertu du.

Galdetegi bat bidali zitzaien 9 ikastetxeri, hezkuntza-etapa desberdinetakoak (derrigorrezko mailatik helduetara) eta arlo sozioekonomiko desberdinetakoak. Ikerketa honetako partaideak musika irakasleak eta/edo zuzendariak izan ziren, TDMak ezartzen zituzten 9 hezkuntza zentroetakoak. Horietako zazpi derrigorrezko hezkuntzakoak ziren, eta bi, berriz, helduen hezkuntzakoak. Egoera sozioekonomikoarekin lotuta, bost ikastetxe egoera sozioekonomiko baxuan zeuden, bi maila ertain-baxuan, bat testuinguru ertainean eta bestea maila ertain-altuan. Gainera, eskoletako bat behar berezietarako eskola bat zen. Parte hartu zuten eskola guztiak Espainiako hiri-testuinguruan kokatu ziren.

Ikerketaren emaitzek adierazten zutenez, inkestatuen arabera, TDMetako parte-hartzaile horiek musika klasikoa entzun eta eztabaidatu zuten, genero, herrialde eta aldi historiko askorekin. Gainera, aztertutako datuen arabera, estatus sozioekonomiko baxuko parte-hartzaile horiek eta unibertsitate-titulurik ez zutenek musika klasikorako sarbide handiagoa izan dute, eta lan horien gustua handitu egin da TDMen ondorioz. Gainera, TDMek kontzeptu musikalen ikaskuntza hobetu zuen inkestatuen arabera. Azkenik, emaitzek diote TDMen bidez talde zaurgarrietako parte-hartzaile horiek gainditu egin zituztela musika klasikotik aldentzen zituzten hesiak. 

Musika irakasle batek galdetegietan azaltzen duen pasarte honek normalean pentsatzen denaren guztiz kontrakoa gerta daitekeela azaltzen du, hau da, unibertsitateko tituludunak (edo horiek lortzeko ikasten dutenak) izan daitezkeela musika honi buruz ez dakitenak. Kasu honetan, unibertsitateko ikasleak bere eskolara joan ziren boluntario gisa, eta gertatu zen zerbaitek harritu egin zuen. Premia bereziak zituen oinarrizko ikasle bat gai sentitzen zen maila akademiko eta sozioekonomiko handiagoko norbaitek musika klasikoari buruzko baieztapen okerra egin zuenean adierazteko:

Tailerretan, musika-pieza batzuen ondoren, Beethovenen 5. sinfonia agertu zen. Boluntarioetako batek esan zuen: Mozart da, ezta? Eta hezkuntza-premia bereziak zituen mutil batek erantzun zion: Beethovenek 5. sinfonia egin zuen. (P5)

Argazkia: Unsplash

Egilea: Ane López de Aguleta