Gorrotoaren diskurtsoa, xenofobia, arrazakeria, antisemitismoa, musulmanen aurkako gorrotoa, LGBTQI+en aurkako gorrotoa, misoginia eta beste intolerantzia mota batzuk, areagotzen ari da mundu osoan, sare sozialen bidez inoiz baino azkarrago eta urrunago hedatzen.

Errealitate horren aurrean, UNESCOk dagoeneko 2023an argitaratu zuen Gorrotoa hezkuntzaren bidez bultzatzeari aurre egitea: arduradun politikoentzako gida, hezkuntza-sistemetarako gomendio praktikoak jasotzen dituen lehen gida. Gidak aitortzen du, gorrotoak helburu- eta kidetasun-sentimendua sor dezakeenez, beharrezkoa dela giro seguru, maitekor, inklusibo eta kolaboratiboa eraikitzea ikasgeletan, eta komunitate-sentimendua sortzea eskoletan eta eskoletatik kanpo. Horregatik, hezitzaileek ikasgeletan egiten dituzten ahaleginak eskola-bizitzaren alderdi guztietan islatu behar dira,  politiketan barne, eskolaz kanpoko jardueretan, kiroletan eta gizarte- eta kultura-jardueretan eta irakasleen, administrazioaren eta familien konpromiso aktiboan ere.

Aurten, gorrotoaren eta adierazpen-askatasunaren diskurtsoari buruzko eztabaiden eta indarkeriazko gatazken uholdearen erdian, “bake iraunkorrerako ikasi” lelopean, UNESCOk hezkuntzak eta irakasleek gorrotoa bultzatzeko borrokan betetzen duten zeregin erabakigarriari ekingo dio Hezkuntzaren Nazioarteko Eguna, urtarrilaren 24an.

Gainera, egun horretan bertan, estatu kideei eta hezkuntzako profesionalei gorrotoaren diskurtsoari aurre egiten laguntzeko ekintzaren barruan, egun bateko lineako prestakuntza antolatu du mundu osoko milaka irakaslerentzat, gorrotoaren diskurtsoa deseraikitzeari buruz. Gorrotoaren diskurtsoarekin lotutako gorabeherak hobeto detektatu, jorratu eta prebenitzeko tresnak eskaintzen ditu.

Izan ere, Hezkuntzak hainbat aukera eskaintzen ditu adin guztietako ikasleak gorrotoaren formei eta horien lineako eta lineatik kanpoko ondorioei buruz sentsibilizatzeko;  gorrotoa eta  bidegabekeria ezagutarazteko; eta, gorrotora bultzatzearen eta adierazpen-askatasunaren arteko desberdintasuna  irakasteko. Premiazkoa da adin guztietako ikasleek  irainen eta gorroto-diskurtsoaren arteko ildoa ezagutzea, haren hitzek eta ekintzek beste pertsona batzuengan dituzte ondorioak ulertzea. Egunero, inguruko pertsonekin bakea eraikitzen ikastea.

Egilea: Isabel Mendizabal