El Diario Feminista-tik aterata.

Batzuetan, ikastetxeek hezkuntza inpaktu sozialeko ebidentzia zientifikoetan oinarritzea erabakitzen dutenean, geletako taldekatze heterogeneo inklusiboez arduratzen diren ahotsak sortzen dira, uste baitute segregazioa positiboagoa dela ikasteko zailtasunak dituzten ikasleentzat, eta inklusioak kalte egiten diola ikasle distiratsuenen errendimendu akademikoari.

Helping struggling students and benefiting all: Peer effects in primary education ikerketak, “Journal of Public Economics” aldizkari zientifikoan argitaratuak, Lehen Hezkuntzako etapan errendimendu txikiko eta handiko ikasleen artean elkarrekiko hezkuntza-laguntza ematearen zeharkako ondorioak aztertu ditu, errendimendu akademiko txikiko ikasleen alfabetatze-trebetasunak hobetzeko esku-hartzearen bidez.

 

Emaitzek erakusten dutenez, esku-hartzeak ikasle guztien ikaskuntza hobetu zuen gelan, alfabetatzearen aurreko errendimendu-mailak alde batera utzita. Gainera, errendimendu handieneko ikasleen probetako puntuak alderatu ziren urte akademiko baten ondoren, eta errendimendu nabarmen handiagoa aurkitu zen esku-hartzean parte hartu zuten eskoletako eremu guztietan, kontrol-eskolekin alderatuta. Hau da, errendimendu txikiko ikasleei laguntzeko alfabetatze-programa ezarri zen eskoletan, tutoretza-jardueretan parte hartu zuten errendimendu akademiko handiko ikasleek antzeko ikasleak gainditu zituzten kontrol-eskoletan.

 

Ebidentzia horiei gehitu behar zaizkie emaitza akademikoetan eta ikasgeletako gatazken murrizketan elkarrekintzan lan egiteak ikasle guztientzat dituen ondorioen potentzialari buruzko ebidentziak. Aurkikuntzek iradokitzen dute zailtasun handienak dituzten ikasleen lorpen akademikoak hobetzera bideratutako politikek eragin biderkatzaile sozialak sortzeko potentziala dutela esparru guztietan, ikasleen arteko interakzioa eta elkarrizketa indartuko duten esku-hartzeen bidez, guztiontzako hezkuntzaren kalitatea nabarmen hobetzeko, ezartzen errazak diren eta kostu ekonomiko gehigarririk ez dakarten hezkuntza-jarduerekin. Azterlan horrek justifikazio sendoa ematen du, eta azpimarratzen du zergatik arduratu beharko lukeen gizarteak ikasle ahulenen hezkuntza-emaitzak hobetzeaz, eta, gainera, guztiontzako oinarrizko trebetasun unibertsalak lortzeak hazkunde ekonomiko handiagoa eta bidezkoagoa sortzeko ahalmena duela, eta gogoeta horiek garrantzitsuak direla hezkuntzari funts publikoak esleitzearekin lotutako edozein eztabaida politiko gidatzeko.
Argazkia: Freepik

Egilea: Marifa Salceda