Horizonte 2020ren bi proiektu garrantzitsu, IMMERSE eta REFUGE-ED, azken hitzaldi bateratu bat hartzeko bildu dira: “Haur errefuxiatu eta migratzaileen gizarte eta hezkuntza integrazioa hobetzea ikerketaren bidez”. Konferentzia 2023ko azaroaren 6an izango da, 14:00etatik 17:30era, Europako Parlamentuan. Ekitaldiaren anfitrioia Juan Fernando López Aguilar da, Europako Parlamentuko kidea. Hitzaldia online ere ikus daiteke.

IMMERSE eta REFUGE-ED 2023 proiektuen azken konferentziaren helburua da etorkinak, errefuxiatuak eta haien seme-alabak Europako gizarteetan behar bezala integratzeko premia kritikoari heltzea. IMMERSEk eta REFUGE-EDek adierazleak sortzen, online datu-baseak eraikitzen, eta etorkinen, errefuxiatuen eta haien seme-alaben gizarteratzea eta hezkuntza hobetzeko gomendio politikoak egiten lagundu dute.

Gertakari garrantzitsu horretan, arduradun politikoak, hezitzaileak, osasun mentaleko profesionalak, ikertzaileak, haurrak, familiak eta gizarte zibileko erakundeak bilduko dira Europan integrazioa sustatzeko. Bi proiektuek, gainera, garrantzi handia dute SCIREARLY proiektuan egiten ari den lanerako. Proiektu horren bidez, eskola behar baino lehen uzteko arriskua izan dezaketen haurrak eskolan nola mantendu jakin nahi da, bai eta eskolek haurrei ahalik eta aukerarik onena eman diezaieten ere, beren ikaskuntzan arrakasta izateko eta aurrera egiteko.

Elkarrekin, proiektu horiek Europako integrazioaren egoerari buruzko informazio-ahalegin globala egiten dute, ikerketa-probetatik abiatuta. Gaur egun, Europak integrazioaren erronkei gero eta gehiago aurre egiten dienean, bereziki haur migratzaile eta errefuxiatuentzat, azken konferentzia bateratu hau aukera paregabea da ahaleginak sendotzeko, ezagutzak partekatzeko eta, Europako gizarte inklusibo eta kohesionatuagoak lortze aldera, kolektiboki lan egiteko.

Egilea: Isabel Mendizabal