Periódico Educación-etik itzulita

Europako Batzordeak 2023an enpresen ESG (environmental, social and governance) txostenei buruzko legedi berria onartu du. Orain arte, ingurumen-inpaktua nabarmendu da, eta legedi berrian txostenen lehentasunetan txertatzen den gizarte-inpaktua baztertu da. Nahiz eta lehen fase honetan txosten gehienak oso gaizki egiten ari diren beren dimentsio sozialean, horiek lehenesteak eragingo du jada kalitate egokiarekin egiten direnak gero eta gehiago gailentzea. Ekonomiaren eta herritarrei ematen dien zerbitzuaren eraldaketa garrantzitsu baten aurrean gaude.

Hezkuntzan atzetik geratuko gara? Agian atzetik bai, baina ez orain bezainbeste. Amaitu egingo da irakasleek, familiek eta herritarrek profesionalen prestakuntzaren eta eskolen jardueren emaitzei buruz duten desinformazioaren zigorgabetasuna. Izan ere, ikastetxe onenetako batzuk hasiak dira gizarte-eraginari buruzko txostenak egiten.

Nola egiten dira? Txosten horiek kalitate-baldintzarekin egiteko, ikastetxe, sail, fundazio edo hezkuntza-erakunde horren mendeko kanpoko agentzia batek egin behar ditu, azterketa independentea dela ziurtatzeko. Ziur aski, lehenengo fasean fundazioak eta horretarako prestaturiko beste talde eta erakunde batzuk agertuko dira, inolako baliozkotze zientifikorik izan gabe, eta horiek gizarte-eragina eta transferentzia edo barreiadura nahasten dituzte. Horrela dira orain arte enpresentzat egin dituzten erakunde gehienak; oso salbuespen gutxi daude ondo egin dutenak, baina aldea gero eta nabariagoa izango da.

Gizarte-inpaktua ebaluatzeko eta hobetzeko metodo kuantitatibo eta kualitatiboekin, txosten horiek ikastetxearen jarduera osoa aztertzen dute, eta haien prestakuntza eta jardueretako zeinek hobetzen dituzten emaitzak, zeinek uzten dituzten berdin eta zeinek okertzen. Era berean, zientifikoki baliozkotutako gomendioak ezartzen dituzte, eta, horien bidez, zentroaren emaitzak hobetu egiten dira, haren jarraipen-mailarekiko zuzenki proportzionala.

Ate zoragarria irekitzen da hezkuntza eta gizartea hobetzeko; zenbat eta lehenago ireki, orduan eta handiagoa eta kalitate handiagokoa izango da hobekuntza.

Egilea: Ane López de Aguileta