Artikulu honetan, Catch Up Numeracy-ren ausaz kontrolatutako saiakuntza baten emaitzak aurkezten dira. Programa horretan, irakasle-laguntzaileek (AT) laguntza ematen diete aritmetika erregularrean 3., 4. eta 5. mailako ikasleei (7 eta 10 urte bitartekoei). Catch Up Numeracy ikerketan oinarritutako esku-hartzea da. Laguntzaile teknikoek ematen dute, eta aritmetikan errendimendu txikia duten ikasleei zuzenduta dago. Ikastetxeek (Holmes & Dowker, 2013) nahiko merkea eta erabilerraza izateko diseinatuta dago, eta oinarrizko aritmetika hobetzea du helburu, hau da, zenbakiak eta aritmetika hobetzea. Entsegua Ingalaterran egin zen, eta ikasleen errendimenduan eta jarreretan egindako esku-hartzearen ondorioak parekatutako denbora-kontrol batekin alderatu zituen. Kontrol horretan, irakasleek laguntza eman zieten ikasleei aritmetikan, denbora baliokidean. Saiakuntzan errendimendu txikiko 1.794 ikaslek (7 eta 10 urte bitartekoak) eta Ingalaterrako 150 lehen mailako eskoletako 300 gizarte-laguntzailek parte hartu zuten. Esku-hartze horiek ikasturte batean egin ziren, 2016ko irailetik 2017ko uztailera bitartean.

Azterlan honek erantzun nahi zituen eta artikulu honetan jasotzen diren ikerketa-galderak honako hauek ziren:
1.- Ba al du ATek emandako aritmetikako esku-hartzerik, prestakuntza eta saio-materialak barne hartzen dituena, matematikako ikasleen errendimenduan eragin esanguratsua duenik, ordu berean ATen laguntza jasotzen duen kontrol aktiboko talde batekin alderatuta (baina prestakuntzarik eta saio-materialik gabe)?
2.- Ba al du ATk aritmetikan prestakuntza eta materialekin egindako esku-hartze batek eragin adierazgarria al du ikasleek matematikarekiko duten jarreran, ordu berean ATen laguntza jasotzen duen kontrol aktiboko talde batekin alderatuta (baina ez prestakuntza-saioekin edo materialekin)?

Jarraian, artikuluaren ondorioak aurkezten dira:

Eraginaren ebaluazioaren emaitzek iradoki zuten ez dagoela Catch Up Numeracy esku-hartzeak ikasleen errendimenduan duen eraginaren frogarik, kontrol aktiboarekin alderatuta. Catch Up Numeracy taldeak eta ordutegi egokitua zuen kontrol-taldeak eragin positibo estatistikoki esanguratsua izan zuten laguntzarik gabeko taldearekin alderatuta. Litekeena da emaitzak denbora parekatuaren kontrolaren “arrakastaren” ondorio izatea, esku-hartzearen arrakastarik ezaren ondorio baino gehiago.

Kontrol aktiboa “arina” izan arren eta ikasleei prestakuntza eta material espezifikorik ematen ez bazien ere, egituratuta zegoen. Aplikazioaren analisiak adierazi zuen orientazio horiek eragina izan zutela praktikan. Gainera, laguntzaile teknikoen ohiko erabilera ikastetxeetan ez bezala, laguntza hori hasierako ebaluazio baten bidez bideratu zen, erregulartasunez eman zen eta hiruhileko bakoitzean aldizkako berrikuspena ekarri zuen. Hala ere, garrantzitsua da aipatzea gure ustez ikerketaren datu-bilketaren alderdi batzuek zentroei hori praktikan jartzen lagundu zietela. Zehazki, ikasleei emandako laguntzaren eta hiru hilean behingo berrikuspenen emaitzen erregistroak eman zitzaizkien ikastetxeei, eta, horrez gain, ikastetxeekin harremanetan jarri ziren sei astean behin erregistro horiek eskatzeko. Halaber, gogorarazi zitzaien garrantzitsua zela ATek ikasleei laguntza erregularra ematea.

Beraz, emaitzek iradokitzen dute ATei prestakuntza eta material didaktikoa ematea garrantzi gutxiagokoa izan daitekeela aritmetikako errendimendua hobetzeko, ATen laguntza egituratua eta erregularra izatea baino. Ikerketa gehiago behar da, guztiz ulertzeko ea “jardunbide egokien” gida baten laguntzaz horrelako esku-hartze arin bat matematikako errendimendu baxuari heltzeko modu eraginkorra izan daitekeen.

Ezarpenaren analisiak iradoki zuen ordutegi egokitua zuen taldean aritmetikako laguntza hobeto lerrokatuta zegoela ikasgelako ikaskuntzarekin, eta lerrokatze hobe hori eraginkorragoa izan daitekeela laguntza banakako beharretara egokitzea baino. Adierazi da emaitza, beharbada, laguntzaile teknikoei emandako garapen profesionalarekin lotuta egongo dela; beste aukera bat da ikasleen jarrerei buruzko emaitza positiboenek adieraztea errazagoa izan daitekeela ATen jarreretan eragin positiboa izatea pedagogiarekin edo ATen gaiari buruzko ezagutzekin alderatuta; beste aukera bat emandako laguntza-mailari buruzkoa da: adierazi da litekeena dela intentsitate handiagoko baina, agian, iraupen orokor txikiagoko esku-hartze bat eraginkorragoa izatea.

Artikuluak, zenbait muga azaleratzen ditu:

– Lehenik eta behin, Catch Up Numeracy esku-hartzea kontrol aktibo batekin alderatu zen. Ondorioz, ezin dira Catch Up Numeracy-ren efektuak sendotasunez kalkulatu, “euskarririk gabe” aukerarekin alderatuta.

– Bigarrenik, denbora kontrolatzeko talde parekatuak ATen dosi handiagoa jaso izanaren zantzuak zeuden. Kontrol aktiboko eskolen kasuen azterketak nahiko mugatuak izan ziren esku hartzeko eskolekin alderatuta. Kasu intentsiboen azterketa gehiago beharko lirateke, talde horretan ATen laguntza nola eman zen erabat ulertzeko.

Kontrol aktiboaren datuek adierazten zuten taldeko esku-hartzeak ez ziela kalterik egiten ikasleei. Horrenbestez, artikuluak ondorioztatzen du esku-hartze ohikoagoa taldeka eman daitekeela. ATek hezkuntzari egiten dioten ekarpena handia denez, eta pandemiak haurren hezkuntzan dituen ondorioak arintzeko ATak eta helduen tutoretza erabil daitezkeenez, garrantzi handia du gurea bezalako saiakuntza solidoak garatzeak, lan hori ebaluatuko dutenak eraginkortasun handiagoa edo txikiagoa zer den zehazteko.

Egilea: Laura Gutierrez