Nerabeek sexu-harremanei buruzko etengabeko mezuak jasotzen dituzte, kontraesankorrak, oro har, bereziki hertsapenik gabeko sexu-harremanei buruzkoak. Adostasuna (edo baimenik eza) oso gai konplexua da, indarkeria- eta jazarpen-egoera askoren erdigunean dagoena, eta, horregatik, sexu-hezkuntzako edozein programatako funtsezko gaietako bat da. 

Zerk eragiten du harreman bat baimendua izatea? Noiz hertsatzen da harreman bat? “Consent. Hizketa-ekintzetatik komunikazio-ekintzetara. Hertsapenik gabeko askatasuna ahalbidetzen duten faktoreak”, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak finantzatutako I+G+B proiektu lehiakorra, gai horri buruzko ebidentzia zientifiko garrantzitsuak ematen ari da, helburu hauekin:

  • Aztertzea zer komunikazio-ekintza diren hertsagarriak, bai sexu-harreman egonkorretan, bai gazteen arteko noizbehinkako harremanetan, eta zein diren adostasunezkoak.
    • Funtsezko elementuak ematea, bai gazteei zuzendutako kanpainetan, bai zuzenbidearen eta justiziaren arloko profesionalei zuzendutako kanpainetan sartzeko.

Proiektuaren webgunean dagoeneko ikusgai daude sexu-baimenari buruzko artikulu zientifikoak, ebidentzia zientifikoetan oinarritutako prentsa-albisteak, eta kanpainak eta nazioarteko zein estatuko protokoloak.


Halaber, etorkizunean gizarte- eta hezkuntza-ingurune desberdinetan gazteei baimena emateari edo prestakuntza emateari buruzko kanpainetan sartzeko orientabideak kontsultatu ahal izango dira. Orientabide horiek, gazteen, hainbat alorretako profesionalen eta literatura zientifikoaren arteko baterako sorkuntzan oinarritutakoak, proiektuaren webgunean kontsultatu ahal izango dira.

Egilea: Isabel Mendizabal