Eztabaida dago sare sozialek pertsonak gizartean isolatzea eragiten ote duten eta horrek nerabeen ongizate emozionalean modu negatiboan eragiten ote duen, bizitza errealean laguntzak galtzean, edo, aitzitik, Internetek eta sare sozialek lagunak borondatez sortzeko modu berriak errazten ote dituzten, interes partekatuetan oinarrituta, eta are gehiago, aurrez aurreko kontaktu handiagoa izateko harreman-oinarria ote diren. Era berean, sare sozialetan igarotzen den denboraren eta ongizate-maila baxuenen arteko lotura aurkitu dute azterlan batzuek

Ikerketa berri batek aztertu du ea sare sozialen erabileraren eta ongizatearen arteko lotura gazteen elkarreraginaren araberakoa den (hau da, benetako lagunak edo lagun birtualak). 

Ikasleek asko parte hartzen dute sare sozialetako espazioetan, bai dauden adiskidetasun-taldeekin komunikatzeko, bai lagun birtualak garatzeko. Ikerketan ikusi zuten lotura txiki baina esanguratsu bat zegoela linean igarotzen duten denboraren eta sintoma depresiboen artean, baina, elkarrekintzak kontuan hartuta egin zuten berrikuspenean, ikusi zuten ongizate hobea lotuta zegoela lineatik kanpo ezagutzen zuten lagun talde hurbil eta zabalenarekin hitz egiten ematen zutenekin. Aldiz, nerabeek ezagutzen ez dituzten online pertsonekin hitz egiten emandako denborak lotura zuen “ongizate askoz pobreagoarekin eta are pobreagoa zela online soilik elkarreragiten zuten nerabeentzat.
Ikerketak iradokitzen du lotura positibo hori kontutan hartzea  nerabeen ongizatea hobetzeko esku-hartzeetan. 

Emaitza horiek agerian uzten dute, berriz ere, adiskidetasun-harremanek ongizate emozionalean duten garrantzia, eta, beraz, ikasleei aukera eman behar zaiela lehen adinetatik hausnartzeko zer den kalitatezko adiskidetasuna, zer jokabide inplikatzen eta baztertzen dituen eta nola zaintzen dituen lagunak. Gainera, hainbat diziplinatako ikerketak hainbat froga ekarri ditu, eta horien arabera, berdinen taldeek zeregin garrantzitsua dute pertsonak indarkeriatik babesteko edo, aitzitik, esperientzia eta harreman sozial bortitzetan parte-hartzea sustatzeko, bai aurrez aurre, bai online.

Ildo horretan, Teknologia digitalaren erabilerak enpatian eta haurren arreta-gaitasunean dituen ondorioak izeneko txostenak, teknologia berrien erabileraren eta haurren enpatia-gaitasunaren arteko harremanak aztertzen zituenak, honako hau adierazten zuen:
• Enpatia areagotu egin daiteke ikaskuntza-ingurune elkarreragileak sustatuz eta alfabetatze digitaleko trebetasunak garatuz.
• Besteen enpatia ikastea ahalbidetzen duten elkarrekintzen kalterako diren erabilerak saihestu egin behar dira,
• Ez dira alde batera utzi behar erabilerari lotutako arrisku guztiak, hala nola ziberjazarpena.

NESETen ( Hezkuntzaren eta Prestakuntzaren dimentsio sozialean lan egiten duten Adituen Sarea) argitaratutako txostenak nabarmentzen duen bezala, kalitatezko lagunak eskola, komunitate eta familietan denboran zehar sortu eta landu ahal izateko inguruneak sustatzea, ongizate emozionalean eta bizi-kalitatean inbertitzea da.

Egilea: Isabel Mendizabal