Hezkuntza indartzeko plana zailtasun akademikoak dituzten ikasleen hezkuntza-emaitzak hobetzeko eskoletan egiten den jarduera da, hala nola ikasturtea errepikatu izanagatik, irakasgairen bat bertan behera utzi izanagatik edo, besterik gabe, zuzen ez ibiltzeagatik. Euskadin Hezkuntza Indartzeko Banakako Plana izena hartzen du, PIREak gazteleraz. Artikulu honetan, indartze-plan hori ikastetxe batzuetan nola ulertzen eta aplikatzen ari den azalduko dugu, baita aplikazio horrek dituen ondorio negatiboak ere.

Ikasleek ikasgai bat suspenditzen dutenean, hezkuntza indartzeko plan bat aplikatzen zaie, arrakasta akademikoa ziurtatu beharko lukeena. Administrazioak bere orientabideetan arreta jartzen du familien inplikazioa hobetzean, familien eta irakasleen arteko komunikazioa hobetzean, ikaskuntza-denborak zabaltzean, irakasleei arreta handiagoa eskaintzean eta ikaskideen lankidetza aktibatzean, interakzioak areagotzeko. Azken helburua arrakasta akademikoa lortzea da, hau da, 5. mailako ikasle batek 4. mailako matematika suspendituta utzi badu, 4. mailako matematika gainditu ez ezik, 5. mailako matematika ere gainditu ahal izatea. Hala ere, hori ez da askotan gertatzen. Indartze-planak aurreko ikasturteko irakasgaia bakarrik gainditzeko aplikatzen ari dira, baina ikasturte honetako irakasgaia gainditzea eragozten ari dira. Horrela, zailtasunak dituzten ikasleen eskola-porrotaren kronifikazioa bultzatzen da.

Nola gertatzen da hori?
Egia esan, praktika horien oinarri teorikoan Ausubel dago, ikaskuntza esanguratsuaren teoria azientifikoa, alegia. Irakasleek ulertu dute indartze-planak curriculuma egokitzeko planak direla. Hala ez izateaz gain, demostratuta dago curriculuma egokitzeak eskola-porrota betikotzen duela. Horrela, ikasturte-amaieran irakasgai bat gainditu ez duten ikasleek hurrengo urtean hori maila baxuagoan ikasiko dute, eta irakasleek ahal duten neurrian irakasgaia egokituko diete, klaseetan aurreko urteko materialak eskainiz. Ildo beretik, azterketak ere egokitu egiten dira, eta, kasu horretan, ikasleek aurreko urteari dagokion azterketa egingo dute, ez dagokien urteari dagokiona. Beraz, curriculuma eta kalifikazio-probak egokituz gero, espektatibak ere murriztu egiten dira. Ondorioz, oraingo ikasturtea hurrengo urtean gainditu ahal izango da, soilik, eskola-porrota kronifikatuz. Hori ez da onargarria.

Zer egin dezakete irakasleek?
• Lehenik eta behin, klaustroek sailaren orientabideak irakurri beharko lituzkete, eta egiaztatu curriculum-egokitzapenik ez dela gomendatzen errefortzu gisa.
Hezkuntza-jarduera arrakastatsuen eta horien oinarri teorikoen inguruan informatzea, eta eskola-porrota baino eragiten ez duten teoria azientifikoak behin betiko alboratzea.
• Hezkuntza-indartze planak gomendatutako moduan aplikatzea, hau da, gainditzeko zailtasunak dituzten ikasleen ikastera bideratutako interakzioen areagotze gisa, aurreko eta oraingo urtea gainditu ahal izateko.

Egilea: Gontzal Uriarte