Gaur egun, ezagunak dira eskola-jazarpenak biktimengan dituen ondorio negatiboak, bai depresioaren, antsietatearen eta gaitz psikosomatikoen indize altuagoetan, bai errendimendu akademiko, autoestimu zein gizarte-funtzionamenduaren maila baxuagoetan. Jazarpena ikusten duten ikasleek horri aurre egiteko eta gainditzen duten funtsezko zeregina ere ezagutzen dugu. 

Hori horrela, argitaratu berri den Observing bullying al school: The mental health implications of witness status artikulu zientifikoak, eskola-jazarpenak ikasleen osasun-mentalean duen eragina aztertzen du. 

Horretarako, ikerlariek Erresuma Batuko 14 eskolatara joaten ziren 12 eta 16 urte bitarteko ikasleen lagin bat erabili duten, eskola-jazarpeneko, substantzien abusuko eta osasun mentalerako arriskuko neurriak jasotzen zituen galdetegi baten bidez. 

Azterlanaren emaitzek adierazi zutenez, ikasleen %63 adierazi zuen ikaskideen aurkako jazarpenaren lekuko izan zela uneko hiruhilekoan, eta beste ikaskide batzuen biktimizazioak behatzeak eragin negatibo esanguratsua izan zuen hauek osasun mentalaren zein funtzionamendu psikologikoaren hainbat adierazletan. Halaber, ikasleen beste ingurune batzuetan edo beste une batzuetan biktimizaziorik jasan ez zuten kasuetan ere. Gainera, aurkikuntzek argi uzten dute beste ikaskide batzuen biktimizazioaren lekuko izateak osasun mentalerako arriskuak aurreikusten dituela, jazarpen-portaeran zuzenean inplikatzen diten ikasleentzat aurreikusitakotik haratago, dela biktima gisa, dela erasotzaile gisa. 

Azterlanean, emaitza horiek orientatzaileentzat zein eskola-langileentzat (ikastetzeko zuzendaritzat eta irakasleentzat) izan behar dituen inplikazioak azaltzen dira. Izan ere, lanbide-heziketagatik eta eskolarekin duten erantzukizunarekin, zeregin garrantzitsua dute prebentzioan zein esku-hartzean, ebidentzia zientifiko horiek ezagutu ahal izateko, familiekin eta ikasleekin hitz egiteko, eta, era horretan jazarpenak ikasleengan izan dezakeen eragin emozionalaren berri izateko nahiz horrek beste ikaskide batzuek biktimizazioa jasaten duten egoeren aurrean erreakzionatzen moduan nola eragin dezaketen jakiteko. 

Eskola-indarkeria desagerrarazteko, zuzeneko biktima ez diren baina gertatzen ari den biktimizazioaz jabetzen diren ikasleak barne hartzen eta konprometitzen dituzten esku-hartzeak behar dira. Haiek baitira eskola-ingurunea hobetzeko zeregin positiboa izan dezaketenak. Eskola-orientazioko profesionalek jazarpena agertzen duten ikasleekin lan egin dezakete, jazarpenari aurre egiteko, enpatia sustatzen eta indar pertsonalak eta pertsonek artekoak eraikitzeko gai diren portaera-estrategia positiboak identifikatu eta praktikatzeko, ikusle izan beharrean defendatzaile izan daitezen. 

Laburbilduz, arreta handiagoa jarri behar da, bai ikerketan, bai praktikan, jazarpenaren lekukoen zereginean, bai lekukoen inplikazioan, eta biktima defendatzean jasaten duten indarkeria isolatzailetik ere babestu behar dira, 0 urtetik aurrera indarkeriazko eskola-ingurunean sortzeko ahalegin handiagoa egiten dutenen aurrean.

Egilea: Ane Olmedillo