Eskola-jazarpena esperimentuak edo burutazioak onartzen ez dituen fenomeno garrantzitsua da. Jakin behar dugu zer neurrik funtzionatu duten hezkuntza-arloko gatazkak murrizteko. Nahiz eta azken asteetan, Sallenten bikien kasuen ondorioz, eskola-jazarpenak protagonismoa hartu duen berriro komunikabideetan, kontuan izan behar dugu bullying-a aspalditik dagoela ikasgela askotan. Egoera horren aurrean, bullyinga gainditzeko eraginkorrak direla frogatu duten ebidentzietako batzuk azalduko dira, labur-labur.

 • Lehenik eta behin, ebidentzia zientifikoak erakusten digu “bullies” edo jazarleak kanporatzea eta geldiaraztea bullying-aren aurkako estrategia txarrak direla; izan ere, arazoak arindu beharrean, estrategia horiek ikasleen portaera txarra eta eskola-uztea areagotu dezakete. Ikerketek erakusten dutenez, zigor horiek batez ere jazarleengan jartzen dira, eta ez dira eraginkorrak izaten. Bullying-a, guztioi eragiten digun fenomenoa denez, taldean landu beharko litzateke.
 • Ildo horretan, artikulu honen bigarren ebidentzia zientifikoa ikusleen esku-hartzea da, Bystander Intervention ingelesez, eta hori frogatuta dago estrategia antibullying arrakastatsua dela. Gakoa da jazarpena ikusten duten ikasleak aktibatzen saiatzen dela jazarpena geldiarazteko, biktimak defendatuz. Ildo horretan, ikerketak adierazten digu Zero Indarkeria Ausarten Kluba, ikusle aktiboaren ikuspegia barne hartzen duena, teknika eraginkorra dela, jazarpenaren detekzioan eragina duena, eta hura osatzen duten haurren ongizatean hobekuntza esanguratsuak islatzen dituena.
 • Hirugarrenik, eskola-jazarpena gainditzeko eta prebenitzeko ikerketa zientifikoak ere erakutsi du adiskidetasunak duen balioa, bullying-a jasateko aukeraren eta arriskuaren aurkako prebentzio- eta babes-faktore gisa. Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrekin egindako azterlan batean, adibidez, ikaskideekin eta lagunekin harreman positiboak izatea bereziki garrantzitsua dela azaltzen da; izan ere, harreman horiek lagundu egiten dute garapenaren arloekin, hala nola identitatearen prestakuntzarekin, gizarte-trebetasunen garapenarekin eta autoestimuarekin eta autonomiarekin. Duela gutxi egindako azterlan batek, halaber, eskolaurreko etapan bullying-aren prebentzioan lagunek duten garrantzia erakusten digu.
  Azken horrekin lotuta, ezinbestekoa da, beraz, indarkeriarik gabeko inguruak txikitatik sustatzearen garrantzia azpimarratzea. Ebidentzia zientifikoak erakutsi duenez, zero indarkeria-giro horrek haurren bizitza osoko indarkeria prebenitzen du. Kontuan izan behar da zenbat eta lehenago esku hartu jarrera oldarkorren aurrean, orduan eta aukera gehiago daudela haurren portaerak hobetzeko, Capponteko (Lleida, Katalunia) haur-hezkuntzako lehen zikloko eskolari buruzko azterlanean frogatu den bezala.
  Laburbilduz, artikulu honen izenburua aipatu nahi nuke. Bertan, eskola-jazarpena prebenitzeari eta gainditzeari buruzko gizarte-inpaktuaren ebidentzia zientifikoak kontuan hartzearen garrantzia nabarmentzen da. Artikulu honetan zentzu horretan identifikatu diren lau ebidentzia azaltzen dira. Beraz, fenomeno hori aztertu duten zientzialariei entzun behar diegu, gizarte-arazo horrekin arrakastaz amaitzeko irtenbidea gizarte-inpaktuari buruzko ebidentzia zientifikoak aplikatzea baita, eskola-bizikidetzan hobekuntzak erakutsi dituztenak.
  [Artikulu hau ALLINTERACT (2020-2023) Europako Batzordeak finantzatutako proiektuak antolatutako #Sciencethon-erako egin nuen Twitterreko hari batetik abiatuta idatzi da. Artikuluan partekatutako ebidentzia zientifikoak Adhyayana herritarren plataforman aurki daitezke, hezkuntzako ebidentzia zientifikoen inguruan.]

   

  Periódico Educación-etik itzulia.

  Egilea: Aitor Alzaga