Berriki egindako inkesta baten emaitzek erakusten dutenez, herritarren % 59,6k uste dute emakumeek oso gutxitan salatzen dituztela sexu-erasoak. Hala ere, ebidentzia zientifikoak (kuantitatiboa eta kualitatiboa) erakutsi du genero-indarkeriaren biktimek hori ez salatzearen arrazoi nagusia Genero Indarkeria Isolatzailea dela, hau da, biktimak babesten dituztenen aurkako erasoak, isolatuta mantentzeko.

Ikerketa zientifikoen arabera, bikotekidearen indarkeriaren biktimen % 25 ez ziren ausartu inori kontatzera, % 75ek gutxienez pertsona bati kontatu zioten, eta % 40k ez zuten inoren laguntzarik jaso. Era berean, agerian geratu da genero-indarkeriaren biktimek uste dutela, beren inguruko pertsonek kasua ezagutuko balute, ez luketela esku hartuko laguntzeko. Pentsamendu hori desesperagarria da salatzen ez duten emakumeentzat, egoera hori pairatzeaz gain, bakarrik sentitzen direlako eta inork lagunduko ez diela uste dutelako.

Hala ere, badago itxaropenik, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentziak erakusten baitu egoera salatu eta, gainera, familiaren eta lagunen laguntza izan zuten emakumeen % 35 gai izan zitezkeela indarkeria hori gainditzeko. Laguntza hori ezinbestekoa da kasua salatzeko, bai eta biktima erasotzailearen aurrean babestuta sentitzeko ere.

Ildo horretan, ALLINTERACT proiektuak egindako ikerketa aitzindariek genero-indarkeria gainditzeko oztopo gisa definitu dute Genero Indarkeria Isolatzailea. Halaber, Sappho plataforman dago eskuragarri horri buruzko eztabaida. Indarkeria hori genero-indarkeriaren biktimak defendatzen dituztenen aurkako edozein indarkeria mota da. Helburua biktimak isolatzea da, eta salaketa jartzetik edo haien senideen edo lagunen laguntza jasotzetik urruntzea, zigorgabetasunari eusteko.

Beraz, ikastetxeetan arreta indarkeria desagerraraztean jarri nahi badugu, funtsezkoa izango da komunitate osoak biktimak babesteko jarrera aktiboa hartzea, lekukoek esku hartzea eta genero-indarkeria isolatzailea gainditzea. Horrela, jarrera aktiboa hartzen dutenak gero eta gehiago izango dira, eta indarkeriazko jokabideek gero eta leku txikiagoa izango dute eskolan eta gizartean.

Egilea: Garazi Alvarez