Parte-hartzaileak 47 neska-mutil izan ziren, 90 umeren lagin zabalago batetik aukeratuak, garapen elebiduna zutenak, mintzairaren erabilera-patroiaren arabera. Aukeratutako haurrak ziren, zaintzaile nagusien deskribapenaren arabera, batzuetan ingelesera aldatzen zirenak gaztelaniaz hitz egiten zitzaienean, baina sistematikoki ingelesez erantzuten zutenak, edo batzuetan espainierara aldatzen zirenak gaztelaniaz hitz egiten zitzaienean. Haurren input eta outputa hiru saiotan ebaluatu zen, sei asteko epean, 30, 36 eta 42 hilabete inguruan. Lehenengo saioan, hizkuntza bikoitzaren esposizioari eta hizkuntzaren erabilerari buruzko informazioa jaso zen, gurasoekin edo beste zaintzaile nagusi batekin egindako elkarrizketa baten bidez. Bigarren eta hirugarren saioetan haurren hizkuntza-trebetasunen neurrien administrazioa sartu zuten.

Azterlanaren emaitzek hizkuntzaren erabilerak adierazpen-trebetasuna garatzen laguntzen duelako hipotesia babesten dute. Ingelesez output handiagoa zuten haurrak azkarrago hazten ziren adierazteko trebetasunean, ingelesez entzuten zutena baino gutxiago hitz egiten zuten haurrak baino. Ingelesaren ekoizpenean, taldearen arteko desberdintasun berak ez zuen eragin nabarmenik izan haurren trebetasun hartzaileen hazkundean. Emaitza horiek ez dituzte identifikatzen outputaren onuraz arduratzen diren mekanismoa edo mekanismoak.

Ikaskuntza- eta memoria-ikerketak aurkitu du berreskurapen-prozesuak ikaskuntzari mesede egiten diola, nahiz eta onura horren azpiko mekanismoa ez dagoen argi (Karpicke eta Roediger, 2008; Roediger eta  Butler, 2011).

Aurkikuntza horrek garapen elebiduna ulertzeko duen ondorioetako bat da haur elebidunen hizkuntza-hautuek ondorioak dituztela. Hizkuntza baten erabilera selektiboaren eredua, haur elebidun askoren ezaugarria dena, gutxien erabiltzen den hizkuntzan hartzeko eta adierazteko trebetasunen arteko arrakalaren jatorria izan daiteke. Ulertzeko gaitasunaren eta hitz egiteko gaitasunaren arteko alde horren muturra elebitasun hartzailea da, eta emaitza horiek iradokitzen dute elebitasun hartzailearen aurrekaria produkzioan hizkuntza bakarra erabiltzea izan daitekeela.

Emaitza horiek esku hartzeko programetan inplikatzen dira, eta gurasoak beren seme-alabekin hitz egitera animatzeko jardunbide orokorra babesten dute.

Egilea: Laura Gutiérrez