Goding et al.-ek (2022) egindako ikerketak (“Mundu guztiak hezkuntzan arrakasta izateko gaitasuna du, ematen dizkiezun laguntza-mekanismoak dira…”: Literatura-berrikuspen sistematikoa) Haur Hezkuntzan harrera-egoeran dauden haurren hezkuntza-esperientzia arrakastatsuak aztertzen ditu. Artikulu zientifikoaren arabera, harrera-egoeran dauden haurren eta gazteen hezkuntza-emaitzak eta -errendimendua egoera horretan ez dauden pertsonenak baino txikiagoak dira, eta hori kezka-iturria da nazioartean. 

Ikerketak azaltzen du, harrera-egoeran dauden haurren hezkuntza-aurrerapenaren arreta eta babesa handitzeko lege-panoraman aldaketa positiboak egon diren arren, hezkuntza-mailako lorpenen arrakalak bere horretan dirauela. Halaber, azterlanaren egileek diote harrera-egoeran dauden haurrak ez direla talde homogeneoa, eta batzuei ondo doakiela hezkuntzan, eta, beraz, garrantzitsua dela aurreiritzirik ez izatea eta haur horien hezkuntza-esperientziei eragiten dieten erabakien berri zorrotz ematea.

Ondorio horretara iristeko, literaturaren berrikuspen sistematikoa egin zuten autoreek, Erresuma Batuan harrera-egoeran dauden haurren hezkuntza-esperientziak aztertze aldera. Berrikuspen hori literatura kualitatiboan egin zen, eta metodo mistoak erabili zituen azken hamarkadan. Guztira, 11 azterlan berrikusi ziren, harrera-egoeran dauden 203 haurren ikuspuntuak gehituz. Gaikako sintesi-prozesu bat erabili zen harrera-egoeran dauden haurren hezkuntza-lorpenerako bideratzaileak eta oztopoak identifikatzeko, eta lau gai identifikatu ziren: arretaren eragina, laguntza, harremanen kalitatea eta agentzia.

Emaitza horiek garrantzitsuak dira; izan ere, harrera-egoeran dauden haurrek harrerak beren hezkuntza-esperientzietan duen eraginaren estigma eta ulermen mugatua jasan dezakete. Horregatik, azterlan horren arabera, harreran hartutako haurrek beren harremanen kalitatea hautematen dute konpromisorako eta hezkuntzan aurrera egiteko giltzarri gisa. Haur horiek oso ondo baloratzen dute hezkuntza-laguntza, eta horren barruan sartzen da aisialdiko eta kirol-jardueretarako eta espazio seguruetarako sarbidea ere. Gainera, harrera-egoeran dauden haurrek beren iritziak jasotzea eta beren hezkuntza-esperientzietan protagonismo handiagoa izatea nahi dute, egoera oro har hobetzeko.

Azken batean, alderdi horretako esperientziak eta ebidentziak kontuan hartzea oso garrantzitsua da arduradun politikoentzat eta haur txikiekin lan egiten duten profesional guztientzat, haien hezkuntza babesteko, egoera ahuletan hezkuntza- eta gizarte-arrakasta bultzatzen baitute.

Egilea: Garazi Alvarez