Emakume batzuek, erasokorrak ez diren gizonekiko erakarpenik eza justifikatzeko, honako iritzi hauek defendatzen dituzte: “ez dago emakume frigidorik, esperientziarik gabeko gizonak baino ez”. Baieztapen horiek kalte handia egin diete zapaldutako gizonei, eta segurtasun-falta handia sortzen dute haiengan. Horrelako baieztapenekin diskurtso hertsatzailea sustatzen da, maskulinitate tradizionalekiko erakarpen-eredua indartzen duena, genero-indarkeria bultzatuz.

Aldiz, badira Maskulinitate Alternatibo Berriak (MABak): beste era bateko maskulinitate eredu bati jarraitzen diote, etika eta desioa uztartzen dituzte, eta komunikazio-ekintza hertsatzaileen aurka egiten dute. Horregatik, diskurtso horiek babesten dituzten emakumeek ez dute inoiz MAB gizonik ezagutu edo ez dute inoiz sexu-afektibitateko harreman arrakastatsurik izan, non pasioa, maitasuna, desioa eta berdintasuna bateratzen diren.

Zubirik eta bere kideek egindako azterlanean, hitzek eta komunikazio-ekintzek izan ditzaketen ondorio positibo eta negatiboen garrantzia azaltzen da. Artikulu horrek komunikazio-ekintza horiek (baztertzaileak eta eraldatzaileak; erabilitako hizkuntza eta ondorioak) aztertzen dituzten datuak aurkezten ditu, erakarpen-ereduak aldatzen laguntzen duten gizon berdinzaleen komunikazioaren gakoa aurkitzeko. Datuak 30 eta 40 urte bitarteko hiru gizon zuri heterosexualen eta emakume zuri heterosexual baten eguneroko bizitzako kontakizun komunikatiboen bidez bildu ziren.

Aurkikuntzek MAB gizonek beren buruarengan duten konfiantzaren garrantzia nabarmentzen dute, sexuari buruz komunikatzen direnean eta diskurtso iraingarri horiei aurre egiten dietenean beste gizon eta emakume batzuen aurrean. Emaitzek, halaber, erakusten dute berdintasunezko laguntza-harremanek MAB gizonengan autokonfiantza agertzea sustatzen dutela, eta MAB gizonen autokonfiantza-ekintza komunikatiboek harreman osasungarriak sustatzen eta hertsagarriak ezabatzen dituztela.

Azterlanean jasotako adibideetako bat Xabierren testigantza da:

“Berak entzungor edo aharrausi egiten dizun egoera batean, zer nahi duzun ziur sentitzen baduzu, txantxa bat egin dezakezu zer nahi duzun, zer ez duzun nahi eta zer interesatzen zaizun argitzeko. Une horretatik aurrera, emakumeak nola erreakzionatzen duen ikus dezakezu. Esan dezakezu: “Tira, orain erlaxatzen ari zara, aharrausika hasten ari zara”. Ez dudala horrela egon nahi esateko modu bat da. “Ez dago arazorik, gaur horrela sentitzen bazara, ez da egunik onena elkarrekin egoteko, ez baitut gozatzen horrela egonda””. Horrela, Xabierrek oso konfiantza-maila altua duenez, badaki ez duela horrelako jarrerarik onartu behar, eta argi adierazten du. Xabierrek azaltzen du neska-lagunak positiboki aldatzen duela harenganako desio sexuala horrelako komunikazio-ekintzak egiten direnean.

Hitzek beti dute eragina, hau da, eragin positiboa edo negatiboa dute, eta horrelako ikerketek bideak irekitzen dituzte, ebidentzia zientifikoetan oinarrituta diskurtso bortitz bat aldatu ahal izateko. MAB gizonen iraultza da, beste maskulinitateek alternatibak izan ditzaten eta emakumeek indarkeriarik gabeko gizonak, grinatsuak eta desiragarriak aukeratu ditzaten.

Egilea: Garazi Alvarez