Ikerketek erakusten dutenez, diru-sarrera txikiko taldeetako haurrek eta gazteek kalitatezko hezkuntza jasotzeko aukera izateak langabeziari eragiten diola laguntzen du, eta pobreziaren belaunaldien arteko transmisioa hausten du. Hala ere, helburu horiek lortzeko, ezinbestekoa da hezkuntza- eta prestakuntza-sistemak egiazki bidezkoak eta inklusiboak izatea.

Zoritxarrez, ingurune behartsuetako ikasleek gehiegizko ordezkaritza dute errendimendu baxuko ikasleen artean, eta litekeena da hezkuntza eta prestakuntza goi-mailako bigarren hezkuntzako kualifikaziorik gabe uztea. Horrek erronka handia dakarkie ikastetxeei, ikasle guztiek beren potentziala lortzeko aukerak izatea bermatu behar baitute, haien egoera pertsonala edozein dela ere. 

Proposamenak dioen bezala, oinarrizko trebetasunetan eta trebetasun digitaletan errendimendu txikia izatea eta hezkuntza eta prestakuntza behar baino lehen uztea elkarri lotutako gaiak dira, eta hori eragiten duten faktoreak ez dira hezitzaileak soilik; hala ere, hezkuntza- eta prestakuntza-sistemen zenbait ezaugarrik (hala nola kalitatezko lehen haurtzaroaren hezkuntzarako eta arretarako sarbide mugatua, hezkuntza-ibilbide desberdinetarako esleipen goiztiarra, bereizketa, errepikapena, eskolatze berezia, etab.) are gehiago larriagotu dezakete beren eragina, eta bereziki negatiboa izan daiteke talde behartsuenetako kideengan.

Hortaz, 2025erako Europako Hezkuntza Esparrua lortzeari buruzko Batzordearen Komunikazioak “eskola-arrakastarako bideak” iragartzen ditu, hezkuntzaren dimentsio inklusiboa sustatzeko ekimen enblematiko gisa, eta horri buruzko Kontseiluaren gomendio-proposamen bat aurkezten du. 

Proposamenaren helburua hezkuntzaren dimentsio inklusiboa sustatzea da, oinarrizko trebetasunen errendimendu baxua murriztuta eta bigarren hezkuntzan errendimendua handituta. Horrela, Batzordearen proposamenak Europar Batasuneko (EB) estatu kideei eskatzen die:

 • Eskola-arrakastarako estrategia integral bat garatzea edo indartzea, ebidentzian oinarritua, eta neurri unibertsalak eta ikasleentzako xedapen espezifikoak eta/edo indibidualizatuak konbinatzea, 2025erako.
  • Nazioko, eskualdeko eta tokiko datuen jarraipen- eta bilketa-sistemak are gehiago garatzea edo indartzea.
  • Ikasle guztiei arrakasta izan dezaten laguntzea, ikaslearen interesak eta beharrak ikastetxean jarriko dituzten neurriekin sistematikoki konbinatuz.
  • Eskolako liderrei, irakasleei, prestatzaileei eta bestelako langileei laguntzea, bazterketa-arriskuan, errendimendu baxuan eta eskola-uzte goiztiarrean dauden ikasleekin lan egin dezaten.
  • ‘Eskola-ikuspegi integralak’ sustatzea eta ezartzea, eskola-komunitateko kide guztiek eta kanpoko alderdi interesatuek modu aktiboan eta elkarlanean parte har dezaten, ikasle guztien hezkuntza-arrakasta sustatzeko.
  • Estatuko eta EBko funtsen erabilera mugiaraztea eta optimizatzea, hezkuntzan inklusioa, berdintasuna eta ongizatea areagotzeko azpiegituretan, prestakuntzan, tresnetan eta baliabideetan inbertitzeko.

Egilea: Isabel Mendizabal