Irakurtzeko trebetasunak funtsezkoak dira mundua ezagutzeko eta ulertzeko, eta, txiki-txikitatik, funtsezkoak dira eskolako ikasgai eta irakasgai guztiak ondo jakiteko, eta, hortaz, etorkizunean arrakasta akademikoa izateko aukera gehiago ziurtatzeko.

Haurrak irakurle trebe bihurtzeak, gaitasun aitzindariak ez ezik, kontzientzia eta birkodetze fonologikoak ere eskatzen ditu. Horiek nahitaez landu behar dira Haur Hezkuntzan, baita irakurtzen ikasteko motibazio sendoa ere. Motibazio hori helduek inguruan dituzten itxaropen handietatik elikatzen da, eta irakasleek zeregin garrantzitsua dute horren inguruan, eta funtsezkoa izango da aurrera egiteko eta garatzeko.

Horren harira, Reading is for girls!? The negative impact of preschool teachers ‘traditional gender role attitudes on boys’ reading related motivation and skills artikuluan, «Frontiers in Psychology» aldizkarian argitaratua, Haur Hezkuntzako maisuen jarrerek irakurketarako motibazioarekin zerikusia duen genero-rolean izan dezaketen eragina ikertzen da, eta motibazio goiztiarrak eta lehen irakurketarekin zerikusia duten trebetasunekin izan dezakeela ezartzen da.

Azterlanaren aurkikuntzek iradokitzen dutenez, Haur Hezkuntzako irakasleen genero-roleko jarrerek epe luzerako ondorioak dituzte haurren irakurketarekin lotutako trebetasunak garatzeko, eta oso eragin negatiboa dute etorkizunean haien trebetasunak garatzeko.

Garrantzitsua da ulertzea irakasleek hasiera-hasieratik genero-rolari buruz dituzten jarrerak profezia autobetetzat hartzen direla, eta, beraz, irakasle-prestakuntza funtsezkoa da haur guztiei kalitatezko hezkuntza eskaintzeko. Badakigu prestakuntza guztiak ez dakarrela hezkuntza hobetzea, eta soilik eragin sozialeko ebidentzia zientifikoetan oinarrituta dagoenak, hala nola irakasleen prestakuntza dialogikoak, ahalbidetzen digula haurren hezkuntzari hainbesteko kaltea egiten dioten burutazioetatik hobekuntza erreal, seguru eta sendoak erakusten dituzten ebidentzietara igarotzea, guztiontzako kalitatezko hezkuntza lortzeko eta gizarte- eta hezkuntza-arloko desberdintasunak gainditzeko.

Egilea: Ane Olmedillo