Zergatik ez dituzte emakume gazteek STEMekin lotutako karrerak eta lanbideak aukeratzen edo, hasita daudenean, karrera zientifikoak uzten?

Campbell Leaperek eta Christine R. Starrek egindako ikerketak generoaren isuriak eta sexu-jazarpenak ikasleek zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako (STEM) karrerak aukeratzeko edo horietan jarraitzeko motibazioan duten baterako eragina aztertu zuen.

Aurreko ikerketek adierazi zuten emakume askok STEM ikasketak utzi edo horietan jarraitzen dutela, gizarte-giroak ahuldu egiten duelako edo motibazioa eta helburu profesionalak indartzen dituelako. Ikerketa horretan planteatzen da STEM karrerekin lotutako sexu-jazarpeneko esperientziek eta genero-aurreiritziek karrera horietan dituzten motibazioa (zereginaren balioa, gaitasun-usteak eta hautemandako kostuak) eta lanbide-nahiak negatiboki aurreikusten ote zituzten. Halaber, STEMko lagunen eta senideen estimuluak motibazioa eta nahiak positiboki aurreikusten ote zituen egiaztatu zen.

Ikerketaren lagina unibertsitateko 685 emakumek osatzen zuten, 19 urteko batez bestekoarekin (% 35 asiarrak, % 31 zuriak eta % 27 latinoak). Gehienek genero-aurreiritziak (% 60,9) edo sexu-jazarpena (% 78,1) behin gutxienez jasan zituzten ikerketaren aurreko azken urtean. Ikaskideen genero-aurreiritziak eta sexu-jazarpena, batez ere, irakasleenak (irakasleak, irakaskuntzako laguntzaileak), modu negatiboan erlazionatu ziren STEM karreretako motibazioarekin eta lanbide-asmoekin. Sexu-jazarpenak eragin negatiboa beti badu ere, handiagoa da irakasle batengandik datorrenean berdinarengandik datorrenean baino. Ikerketaren egileek diotenez, irakasle batek ikasle bati egiten dion sexu-jazarpenak motibazioa kaltetzen du, lehenik eta behin, ikasleengan duten botere-estatusagatik, baina baita erakunde akademikoak traizio egin diela sentiarazten dielako ere. 

Era berean, lagunen eta senideen estimulua motibazioa indartzearekin positiboki lotu zen, eta STEM karreretako lanbide-nahiak iragarri zituen.

Ikerketak azpimarratzen du ikasleak babestuko dituzten, diskriminazioaren kontzientzia areagotuko duten, aurreiritziei eta jazarpenari aurre egingo dieten eta ikasleek STEMrekiko duten interesa berretsiko duten programen beharra dagoela.

Egilea: Maria Luisa Jaussi