Duela gutxi, Deustuko Unibertsitateko eta Bartzelonako Unibertsitateko ikertzaileek Bilboko Jesuitak Indautxu ikastetxean Literatur tertulia dialogikoak (TLD) hezkuntza-jarduera arrakastatsua esperimentatu dute, euskarazko ahozko komunikazio-trebetasunen garapena hobetzeko. Esperientzia hori, ikaskuntzaren kontzepzio dialogikoan oinarritua, SAGE Open nazioarteko aldizkari zientifiko ospetsuan argitaratu da, izenburu honekin: The Development of L2 (Basque) Oracy Skills Through Dialogic Literary Gatherings.

Jakin badakigu euskarak euskal hezkuntza-sisteman duen errealitatea konplexua dela, bi hizkuntza elkarrekin bizi diren munduko beste leku batzuetan gertatzen den bezala. Gure ikastetxeetan, lehen hizkuntza euskara ez duten ikasle askok euskararen bitartez egiten dute ikaskuntza instrumentala, eta, beraz, funtsezkoa da komunikatzeko gaitasun ona izatea, bereziki ahozkoa, ikaskuntza instrumental hori eta garapen soziala ere eskuratzeko testuinguru ezin hobea lortzeko. 

Ikerketaren arabera, ikasi nahi den hizkuntzan interakzioak izatea funtsezkoa da hizkuntza hori ikasteko, eta, zenbait azterlanek dionez, onuragarria da ikasleek bigarren hizkuntza horrekiko esposizioa luzatzea, bai edukiak barneratzeko eta bai ekarpenak egiteko ere. Ildo horretan, Europako Batzordeak, INCLUD-ED proiektuan oinarrituta, abalatzen dituen hezkuntza-jarduera arrakastatsuek, hala nola Literatur Solasaldi Dialogikoek, emaitza itxaropentsuak lortu dituzte profil desberdinak eta oso testuinguru desberdinak dituzten ikasleek gaitasunak eskuratzeko. Onura nagusien artean, irakurmena hobetzea, hiztegi berria eskuratzea eta hizkuntza akademikoa garatzea identifikatu dira, besteak beste.

Harvard Educational Review edo Cambridge Journal of Education aldizkarietan ere nabarmendu dituzte TLD horiek, eta, dagoeneko munduko hamar mila ikastetxe baino gehiagotan aplikatzen badira ere, oraingoan, euskara ikasteko formula arrakastatsu gisa ikertu da, non berdintasunezko elkarrizketan oinarrituta ikasleek literatura klasiko unibertsaleko lan bati buruz hitz egiten duten.

Jesuitak Indautxu ikastetxean egindako ikerketa hori analisi kuantitatiboko eta kualitatiboko teknikak erabiliz egin da. Zehazkiago, “Cambridge Oracy Assessment Toolkit” tresna erabili da, Oracy Cambridge taldeko kideek garatua. Lortutako datuek erakusten dute hezkuntza-jarduera horrek ahozko komunikazio-gaitasunaren ikaskuntza eta garapena sustatzeko duen ahalmena, 2. hizkuntza irakaskuntza-hizkuntza den testuinguruetan. Gainera, elkarrizketa-gune horietan parte hartzeak aukerak irekitzen ditu, euskararen bidez ikasleek gaitasun instrumentalak eskuratu ahal izan ditzaten, curriculumerako eta garapen sozialerako sarbide handiagoa izan dezaten.

Egilea: Isabel Mendizabal