Ijito Herriak jasaten dituen aurreiritzi ugarien artean dago gizon ijitoak matxistagoak eta bortitzagoak direla. Estereotipo horiek Ijito Herriaren aurkako antigitanismoaren ondorio dira, eta oso kaltegarriak dira bai gizon eta emakume ijitoentzat, bai herritar guztientzat.

Estereotipo hori hausteko eta ijito zein ijito ez diren gizon berdinzaleak daudela, eta alderantziz, zientifikoki erakusteko, KAMIRA Emakume Ijitoen Elkarteen Federazioak RomaNAM proiektua antolatu zuen: Gizon ijitoen jarrera berdintasunaren eta genero-indarkeriaren erronken aurrean. Maskulinitate berrietarantz. Azken txostenetik, emaitza batzuk azpimarra daitezke:

  • Ez dago desberdintasun nabarmenik gizon ijitoen eta gizarteko gainerako gizonen iritzien eta jarreren artean genero-berdintasunari eta genero-indarkeriari dagokienez. Gizonek etxeko lanetan astean ematen dituzten orduen kopuruarekin ere ez dago alderik.
  • Gizon ijitoak emakume ijitoak sustatzearen eta genero-berdintasunaren alde daude argi eta garbi.
  • Gizon ijitoen % 60 eta % 70 artean pozik dago genero-indarkeriaren aurkako sentsibilizazio-kanpainekin, eta baliagarritzat jotzen ditu gizartearentzat eta biktimentzat. Gainera, ehuneko hori emakume ijitoei zuzendutako kanpaina espezifikoen aldekoa da, Ijito Herriaren barruan genero-indarkeria prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko.
  • Genero-indarkeriako kasu baten aurrean, ia kasu guztietan jardungo lukete: erasotzaileari aurre eginez edo komunitatearen errespetuzko pertsonekin hitz eginez.

Beraz, bagenekien bezala, baiezta dezakegu ijito kultura ez dela gainerako gizartea baino matxistagoa, ez gehiago, ez gutxiago. Sexismoa, matxismoa, desberdintasuna eta genero-indarkeria ijito komunitatearen barruan daude, gure gizarteko gainerako komunitateetan dauden bezala.

Egilea: Mª Luisa Jaussi