Hizkuntza beste animaliengandik bereizten gaituen berezko ezaugarria da. Hizkuntzaren bidez, pentsamenduak, sentimenduak, desirak, errealitate sozialak sortzen ditugu. Gure inguruko pertsonekin ditugun elkarreraginen arabera, hizkuntzak botere-harremanak sustatzen ditu, askatasunik ezan oinarrituta, eta indarkeriara eramaten gaitu; edo gu askatu eta berdintasunezko harremanak sor ditzake, pasioz beteak, indarkeriarik gabekoak. Nazioarteko komunitate zientifikoak desioaren hizkuntza deitu duena pertsona eta harreman jakin batzuek desiotik eta erakarpenetik hitz egiteko duten modua da; etikaren hizkuntza, berriz, balioez hitz egiteko erabiltzen duguna da, ona dena deskribatzeko. Ikerketek diskurtso hertsatzaile nagusia aurkitu dute, gazteak etika-nahia banatzera eta, beraz, harreman eta pertsona bortitzak, desiragarriak eta kitzikagarriak deskribatzera behartzen dituena; aitzitik, pertsonak eta berdintasunezko harremanak barregarri uzten ditu, onak baina erakargarritasunik gabeak diren aldetik. Diskurtso horrek gazte asko sozializatzen ditu indarkerian oinarritutako harremanak aukeratzean, eta genero-indarkeriaren kausetako bat da.

Baina hizkuntzak errealitatea, pentsamenduak eta sentimenduak sortzeak esan nahi du beti dagoela aldatzeko aukera. Berdintasunezko elkarrizketak ahalbidetzen du sozializazio hori eraldatzea eta elkarreragin dialogikoak ezartzea, zeinetan erakargarritasuna pertsonengan eta harreman onetan dagoen. Haur guztiei elkarrizketa-gune horiek eskaintzea funtsezkoa da harreman libreak, grinatsuak eta amestuak izateko aukera izan dezaten. Tertulia Dialogiko Literarioak dira gune horien adibide.

Language and education lehen kuartileko JCR aldizkarian argitaratutako “The emergence of the language of desire toward nonviolent relationships during the dialogic literary gatherings” izeneko artikuluan, Kataluniako bi eskolatako 11 eta 13 urte bitarteko 113 ikaslek “Romeo eta Julieta” eta “Iliada” lanen inguruan ezarri zituzten elkarrizketetako batzuk aurkezten ditugu. Ikasle batzuekin egindako tertulia eta focus groups saioetako behaketen bidez, desiraren hizkuntza ausardian, maitasun erromantikoan eta balioetan oinarritutako erakarpenaren inguruan nola sortzen zen ikusi ahal izan genuen. Nik nahi ditudan bezalako esaldiek, Romeok edo hurrengo elkarrizketak agerian uzten dute, berdintasunezko elkarrizketa batean partekatutako literatura-lan onenen bidez, pertsonenganako eta indarkeriarik gabeko harremanekiko sentimendu eta desio ederrak loratu daitezkeela:

P15: inoiz ikusi dudan libururik errealistena da

P16: emozioa!!!!

P17: mota guztietako pertsonak daude. Bikote batzuk ondo daude eta zoriontsuak dira

P18: liburuak beste ikuspegi bat ematen du

P19: ondo funtziona dezake… maite baduzu eta berak maite bazaitu eta ondo tratatzen bazaituzte, ondo funtziona dezake

P20: egia esan, maitasuna horretarako da!!!

Haur guztiek merezi dute maitasun idealeko ametsak egia bihurtzea, inork ez lapurtzea edo sentimenduak txikitzea. Diskurtso hertsatzailearen presio izugarrien eta ondorio negargarrien aurrean, Tertulia Dialogiko Literarioek argia ematen dute inork bere ametsik sakonenei uko egiten ez dien zerumuga horretarantz nola jo jakiteko.

Egilea: Garazi Lopez de Aguileta