Egoitza-harreran bizi diren adingabeen eta gazteen hezkuntza-ibilbidea oso markatua dago eskola-porrotaren eta eskola-uztearen tasa handiengatik. Besteak beste, honako arrazoi hauengatik: desberdintasun akademikoak, instituzionalizazioak garapen kognitiboan, sozialean eta hizkuntzarenean dituen garapen negatiboak, laguntza ekonomikorik eza edo eskola-jardunari buruz proiektatzen diren itxaropen txikiak. 

Aitzitik, egoera hori ez da atzeraezina, eta, nahiz eta literatura zientifikoaren bolumen handia dagoen alderdi horretan, dagoeneko baditugu desberdintasun hori nola itzul daitekeen zein nola gaindi daitekeen erakusten duten ebidentziak. Hain zuzen ere, arreta adingabeen eta nerabeen zentroetan ipiniz gazte horien hezkuntza-premien zaintzan eta beste dimentsio batzuetan, eta unibertsitateko goi-mailako ikasketen edo eskola-uzte eskasaren tasa kezkagarriak iraultzeko orduan ageri diren hezkuntza-praktiken bidez. 

Hori horrela, Dialogic literary gatherigns in out-of-home care to overcome educational inequalities by improving school academic performance artikulu zientifikoak baieztatzen du hezkuntza-jarduera arrakastatsuak ezartzeak, hala nola Tertulia Dialogiko Literarioak (TLD), egoitza-harrerako gazteen emaitza akademikoak hobetu ditzaketela. Ikerketan, 15 eta 18 urte bitarteko 13 neska neraberen datuak jaso ziren 9 Literatur Tertulia Dialogikoren bidez. Bertan, gazteek literatura unibertsaleko lan gailenak aukeratu zituzten, esate baterako, Federico Garcia Lorcaren La casa de Bernarda Alba, Willian Shakespeareren Romeo eta Julieta eta Kafkaren Metamorfosia.

Lortutako emaitzak hainbat dimentsiotan behatu ziren, hala nola autopertziatuko akademikoan, prosozialean eta TLDetan parte hartu aurretik eta ondoren lortutako eskola-emaitza akademikoetan. Horretarako, hiru ikasturtetako notak aztertu ziren, 2018tik 2021era bitartean. 

Aurrerapenak nabarmenak izan ziren, eta ikusi zen emakume gazte guztiek emaitza akademikoak hobetu zituztela TLDetan parte hartu zuten heinean. Izan ere, hobekuntzak ikusi ziren hiztegian, ahozko adierazpenean eta jendaurrean hitz egiteko orduan, gizarte-trebetasunetan, ikastetxeko bizikidetzan eta eskola-etorkizuneko itxaropenen inguruan elkarri emandako laguntzan. Beste aurkikuntza garrantzitsu bat izan zen, babes-neurria bertan behera utziz gero, emaitza akademikoek behera egiten zutela edota ikasleek eskola uzten zutela. Azken datu horrek agerian uzten du adingabeak eta gazteak babesteko zentro guztiek ez dutela hezkuntza-desberdintasuna errepikatzen, eta desberdintasun hori gainditu egin daitekeela zientziak arlo horretan eraginkorrak direla erakutsi duen jarduerak ezarriz. 

Horrelako azterlanek erakusten dute adingabeak eta gazteak babesteko erakunde politiko eta hezitzaileek ahalegin guztiak egin behar dituztela egoitza-harreren eremuan eragin soziala duten ebidentzia zientifikoko jarduerak ezartzeko, ingurune seguruak eta egonkorrak sortzeko, profesionalek prestakuntza hobea izan dezaten, gizartearen eta eskolaren motibaziorik ezari aurre egin ahal izateko, eta, horrela, kolektibo kaltebera horrentzat etorkizun hobea izateko aukerak areagotu ditzaten. 

Egilea: Ane Olmedillo Berasategi