Sexu-indarkeriarekin lotutako arazoei aurre egiteko, lekukoek esku hartzeko programak dira eraginkorrenetarikoak. Programa horien bidez, sexu-eraso baten aurrean lekukoen esku-hartzea sustatzen da, halakorik ez gertatzeko edo gelditzeko. Hala ere, garrantzitsua da, bai lekuko horientzat, bai biktimentzat, esku-hartze mota horrek izan ditzakeen ondorio kaltegarrietan sakontzea.

Kraussek eta kideek egindako ikerketak lekukoen portaeraren ondorio kaltegarriak eta eraginkortasuna ebaluatu zituen bi unibertsitate desberdinetan egindako bi azterlanen bidez. Batean 281 ikaslek parte hartu zuten, eta bestean 299k, guztiak lehen mailakoak.

Horien heren batek adierazi zuen sexu-erasoa jasateko arriskuan zegoen norbaiti laguntzen saiatu zirela unibertsitateko lehen hilabeteetan. Emaitza horiek koherenteak dira unibertsitateko lehen seihilekoko emakumeek sexu-indarkeria jasateko arrisku handiagoa dutela iradokitzen duten beste ikerketa batzuetako datuekin.

Esku hartu zutenen % 17k eta % 20k adierazi zuten kontrako ondorioak izan zituztela. Kasu batzuetan, ondorio kaltegarriak biktimentzat ere izan ziren. Baliteke esku hartzeko egoera eta estrategia batzuek beste batzuek baino ondorio kaltegarri gehiago izatea, hala nola bikote baten arteko eztabaida sutsuan esku hartzeak edo bikotekideetako bat fisikoki geldiarazten saiatzeak. Baliteke ere horiek jasaten dituen lekukoak ondorengo egoeretan esku hartzea saihestea.

Bereziki bi ondorio, hala nola kalte fisikoa edo arazoetan sartzea, simulazio birtualetan ikusitako lekukoen portaeraren eraginkortasun-maila txikiagoekin lotu ziren. Horregatik, ikerketa horrek planteatzen duen bezala, oso garrantzitsuak dira lekukoak prestatzeko programak, biktimentzako esku-hartze seguruak eta estrategia eraginkorrak azpimarratzen dituztenak.

Beste ikerketa batzuengatik badakigu fenomeno hori ohikoa dela: Genero Indarkeria Isolatzailea, hau da, esku hartzen dutenenganako ondorio negatiboen helburua esku hartzea saihestea da, biktima isolatzeko eta erasoarekin jarraitu ahal izateko. Ildo horretatik, estrategia eraginkorrenetarikoen artean dago pertsona gehiagoren babesa bilatzea, eta balizko lekuko guztiengan elkartasunaren eta babes bateratuaren jarrera horiek garatzea.