Egia da gizon batzuek beren portaera aldatu dutela emakume feministei esker, baina gauza bera gertatu da emakume batzuekin, beren erakarpen-patroiak aldatu baitituzte Maskulinotasun Alternatibo Berriei (MAB) esker. Pulido eta kideen ikerketak azken horiek aztertzen ditu, hizkuntzaren bitartezko gizarte-interakzioetan zentratuz, pertsonen nahiak eta desioak aldatzeko funtsezko elementu gisa.

Ikerketa zientifikoari esker, badakigu adierazteko moduak, bai hitzezko hizkuntzaren bidez, bai hitzik gabe, eragin handia izan dezakeela gure bizitzetan eta gure desioa alda dezakeela. Horregatik, horrelako ikerketak oso garrantzitsuak dira, batetik, diskurtso hertsatzailearen mende jartzearen arriskuaz jabetu gaitezen, eta, bestetik, egin nahi duguna askatasunean oinarrituta egon dadin.

Ikerketa kualitatibo hori hainbat herrialdetako 19 eta 39 urte bitarteko sei emakumerekin egin da, eta haien harreman afektibo-sexualei buruzko kontakizunak partekatu dira, hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa aztertzeko.

Emakume horiek maskulinitate tradizionalekin izandako beren emozioei buruzko oroitzapenak berreraikitzeko aukera izan zuten, MAB gisa identifikatu zituzten gizonekiko interakzioen bidez, eta horrek aurretik desiratutako Maskulinitate Tradizional Menderatzaileak (MTMbaztertzera eraman zituen. Aldaketa-joera horrek bazirudien emakume horien artean hausnarketa bat sortzen zuela MTMekiko, MABekiko eta beste emakume batzuekiko portaera-aldaketei buruz, eta emakumeen elkartasuna areagotzen zuen.

Parte-hartzaile batek, partekatutako adibide batean, gogoratzen du berarekin harremana izan zuen mutil batek, apurtu ondoren, noizean behin deitzen jarraitu ziola. Egun batean, geratzeko eskatu zionean, MAB profileko lagun bati esan zion zalantzan zegoela zer erantzun, “Edozein neskak berarekin irten nahiko zukeelako”. Eta bere lagunak erantzun zion: “Hori ez da egia, emakume askori ez litzaieke gustatuko berarekin geratzea”. Hitzak ez ezik, esateko modua eta baieztapena zalantzan jartzeko keinuak ere izan ziren. Konturatu zen baietz esaten bazion “guaiagoa” (desiraren hizkuntza) izango zela pentsatzen zuela, “edozein neskak berarekin irten nahiko zukeelako”. Hala ere, lagunaren erantzunak “kutrea” izango zela sentiarazi zion, eta aurrez desiratzen zuen pertsonarekiko arbuioa sentitzen hasi zen eta, bere oroitzapena berrikusiz, MTM gisa definitzen hasi zen. 

Elkarrizketatutako emakumeen arabera, MABen hitzen, keinuen eta ekintzen arteko koherentziak bultzatu zituen emakume horiek beren jarrera afektibo-sexualak eta iraganeko harremanak zalantzan jartzera, eta horrek aldaketa sustatu zuen. MABek, desioaren hizkuntza erabiltzen zutenean, eragina zuten emakumeengan, eta, konkretuki, emakume batzuek maskulinitate dominanteekin zituzten harreman sexual-afektiboen pertzepzioak eta oroitzapenak aldatu zituzten.

Artikuluan jasotako ebidentziak kontuan hartuta, ikertzaileek iradokitzen dute harreman afektibo-sexualei buruzko memoria autobiografikoak gogoratzea eta eraldatzea posibleagoa dela MABek egindako komunikazio-ekintzetan “desioaren hizkuntza” erabiliz. Komunikazio-ekintza horiek berdintasunezko gizonekiko desioa sortzea eta indarkeriazko eta berdintasunik gabeko balioak dituztenak (MTMak) baztertzea bultzatzen dute.

Egilea: Garazi Álvarez